Vprašanja o Evropski uniji

 

Kontaktni podatki Evropske komisije

Službe Komisije

+32 2 299 11 11: od 8.00 do 19.00 (telefonska centrala Komisije)

 

Seznam služb Predstavništva EU Delegacije EU

Osebje Komisije

Kontaktni podatki zaposlenih Kontaktni podatki za medije

Obisk institucij EU

Obiščite Evropsko komisijo Obiščite druge institucije, organe in agencije EU