Navigációs útvonal

Panaszbejelentő űrlap

Ezen az oldalon Ön panaszt nyújthat be, ha úgy véli, hogy valamelyik uniós tagállam megsérti az európai uniós jogot. Az űrlap 23 nyelven áll rendelkezésre. Kérjük, használja a képernyő jobb felső sarkában látható legördülő menüt, ha más nyelvet szeretne kiválasztani.

Az Európai Bizottság fontos információforrásnak tekinti a benyújtott panaszokat, melyek segítik abban, hogy feltárja az európai uniós jog sérelmére esetlegesen elkövetett jogsértéseket.

Azt követően, hogy megkapja az Ön panaszát, a Bizottság:

  • nyilvántartásba veszi az Ön panaszát és 15 munkanapon belülvisszaigazolja Önnek a panasz beérkeztét;
  • a következő 12 hónap folyamán kiértékeli a panaszban foglaltakat (ha a panaszban ismertetett probléma különösen összetett, a folyamat ennél hosszabb időt is igénybe vehet);
  • indokolt esetben javasolja, hogy az Ön panaszát irányítsák át az ügy kezelésére legalkalmasabb problémamegoldó szolgálathoz;
  • tájékoztatja Önt a panasz feldolgozásának aktuális állásáról.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a panasza kapcsán hozott európai bizottsági válaszintézkedések valószínűleg nem hoznak közvetlen megoldást az Ön egyedi problémájára:

  1. A Bizottság nem köteles hivatalos kötelezettségszegési eljárást indítani – még akkor sem, ha úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben valóban jogsértés történt.
  2. Ha pedig úgy határoz, hogy hivatalos eljárást indít a panasz kapcsán, akkor is általános cél vezérli: arról kíván gondoskodni, hogy a kérdéses tagállam az uniós joggal teljes mértékben összhangba hozza és megfelelően alkalmazza nemzeti jogszabályait.
    Ha a Bíróság megállapítja a jogsértés tényét, az adott tagállamnak intézkedéseket kell hoznia a jogsértés orvoslása érdekében.

Ahhoz, hogy személyes helyzete közvetlenül rendeződjön, illetve hogy kártérítést kapjon, Önnek helyi szinten, az érintett tagállamban kell lépéseket tennie.

  • Ha a panaszában jelzett probléma megoldásához tagállami határozat megszüntetésére van szükség, azt csak tagállami bíróság tudja elrendelni.
  • Ha Ön kártérítésre tart igényt, csak a tagállami bíróságok rendelkeznek hatáskörrel ahhoz, hogy a joghatóságuk alá tartozó hatóságokat kártérítés megfizetésére kötelezzék.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tagállami bíróságokon indítható peres eljárásokra vonatkozó határidőkkel akkor is számolnia kell, ha úgy dönt, hogy a Bizottsághoz fordul panaszával.

Ha Ön személyre szóló tanácsot szeretne kapni, forduljon szakosodott szolgálatunkhoz.