Ova je stranica dostupna na sljedećim jezicima:

Obrazac za pritužbe o povredama prava EU-a

1. Informacije o ovom obrascu za pritužbe

S pomoću ovog obrasca možete podnijeti pritužbu protiv države članice zbog povrede prava EU-a.

Međutim imajte na umu da mjere koje Komisija poduzme kao odgovor na pritužbu vjerojatno neće izravno riješiti vaš osobni problem:

 1. Komisija nije obvezna pokrenuti službeni postupak zbog povrede prava, čak i ako smatra da je došlo do povrede.
 2. Ako na temelju vaše pritužbe poduzme službene korake, Komisijin je cilj opće naravi – osigurati potpuno usklađivanje zakonodavstva predmetne države članice s pravom EU-a i njegovu ispravnu primjenu.
  Ako Sud Europske unije potvrdi da je došlo do povrede prava EU-a, predmetna država članica mora poduzeti mjere za ispravak povrede.

Da biste izravno riješili svoj osobni problem ili ostvarili pravo na naknadu, trebali biste djelovati lokalno, tj. u predmetnoj državi članici:

 • ako je za rješavanje vašeg problema potrebno poništiti nacionalnu odluku, to mogu učiniti isključivo nacionalni sudovi.
 • tražite li naknadu štete, samo nacionalni sudovi imaju ovlasti da tijelima vlasti u njihovoj jurisdikciji nalože da vam je dodijele.

Upućivanje pritužbe Komisiji ne utječe na rokove za pokretanje sudskog postupka na temelju nacionalnog zakonodavstva.

Ako trebate konkretniji savjet, možete se obratiti našoj službi za upite.

 • (obvezno)

Napomena: Obvezno ispunite polja označena zvjezdicom ((obvezno)).

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka

Brexit - izjava o ograničenju odgovornosti

 

2. Informacije o podnositelju pritužbe

Komisija može zaprimati e-poštu od „certificirane službe e-pošte” (npr. ...@pec.it), ali zbog tehničkih razloga ne možemo slati odgovore na certificirane e-adrese. Stoga vas molimo da u obrascu za pritužbe navedete standardnu e-adresu i/ili poštansku adresu kako bismo Vam mogli odgovoriti.

Pritužbu podnosim u ime…(obvezno)

Podaci o zastupniku
Vaši podaci / Podaci podnositelja pritužbe

Tko će biti službeni kontakt za svu korespondenciju s Komisijom o vašoj pritužbi? (obvezno)

 

3. Podaci o tijelu na koje imate pritužbu

 

4. Nacionalne mjere kojima se prema vašem mišljenju krši pravo Unije

Navedite konkretne nacionalne mjere (nacionalno zakonodavstvo ili druge regulatorne ili upravne mjere) kojima se po vašem mišljenju krši pravo EU-a te navedite kako se njima krši pravo EU-a?


Pravo EU-a za koje smatrate da je prekršeno

Propisi EU-a (npr. Ugovori, uredbe, direktive, odluke) ili načela na kojima se temelji pravo EU-a.

Ako niste sigurni o kojem je točno propisu EU-a riječ, možete se obratiti službi Vaša Europa – Savjeti.


 

5. Opis problema


Prima li predmetna država članica (ili bi u budućnosti mogla primiti) financijska sredstva EU-a povezana s predmetom vaše pritužbe? (obvezno)

Odnosi li se vaša pritužba na povredu Povelje EU-a o temeljnim pravima(obvezno)


 

6. Popratni dokumenti

Navedite sve popratne dokumente i dokaze koje biste mogli poslati Komisiji na zahtjev.

Napominjemo da u ovoj fazi ne možete priložiti dokumente, ali vas prema potrebi možemo zatražiti da ih dostavite.


 

7. Prethodni pokušaji rješavanja problema

Napomena

Jedini način da izravno riješite svoj osobni problem ili ostvarite pravo na naknadu jest da poduzmete korake u predmetnoj državi članici. To nije moguće u okviru službenog postupka zbog povrede prava koji pokreće Komisija.

Jeste li već poduzeli korake za rješavanje tog problema u predmetnoj državi članici? (obvezno)

Koje ste korake već poduzeli? (obvezno)

Zbog čega niste poduzeli korake za rješavanje problema u predmetnoj državi članici? (obvezno)

Napomena

Razmislite o poduzimanju koraka u predmetnoj državi članici. Svoja ćete prava moći izravno i individualno ostvariti raspoloživim nacionalnim kanalima za podnošenje pritužbi.

Jeste li se već obratili nekoj od sljedećih institucija ili službi EU-a koje se bave problemima te vrste?

Unesite referentni broj (u formatu XXXX/YYYY) svoje korespondencije s Europskim parlamentom:

Unesite referentni broj (u formatu XXXX/YYYY/AB) svoje korespondencije s Europskim ombudsmanom:

Unesite referentni broj svoje korespondencije s Europskom komisijom:

Unesite referentni broj (u formatu XXXX/YYYY/CC) vaše korespondencije sa SOLVIT-om:

Jeste li upoznati s mjerama u predmetnoj državi članici povezanima s problemom zbog kojega podnosite pritužbu?

 

8. Pregled podataka

Pregledajte podatke koje ste unijeli u obrazac prije nego što ga pošaljete Europskoj komisiji.

Za izmjene koristite gumb Natrag kako biste došli na prethodne stranice.

 

9. Sigurnosna provjera

Unesite tekst koji vidite na slici ili kliknite „Pokušajte ponovno” za novi kod:


 

10. Odobrenje

Tražimo odobrenje za otkrivanje vašeg identiteta tijelima protiv kojih podnosite pritužbu.

To odobrenje nije obvezno, ali nam u pojedinim slučajevima otkrivanje vašeg identiteta može olakšati obradu vašeg predmeta.

Ovlašćujete li Komisiju da otkrije vaš identitet u svojim kontaktima s tijelima protiv kojih podnosite pritužbu? (obvezno)

Kliknite na Pošalji kako biste poslali svoju pritužbu Europskoj komisiji.

Nakon što zaprimi vašu pritužbu, Komisija će:

 • registrirati pritužbu i potvrditi njezin primitak u roku od 15 radnih dana
 • ocijeniti vašu pritužbu tijekom narednih 12 mjeseci (ako je problem posebno složen, može potrajati duže)
 • prema potrebi predložiti prosljeđivanje predmeta najprikladnijem mehanizmu za rješavanje problema
 • izvijestiti vas o tijeku postupka.