Navigacijski put

Početna stranica

Nepravedni propisi ili odluke i diskriminirajuća birokracija mogu vam stvarati poteškoće u životu, radu ili poslovanju u drugoj državi članici.

Stoga, ako se kao građanin EU-a ili poduzeće iz EU-a susretnete s dodatnim preprekama u drugoj državi jer javna tijela ne postupaju u skladu sa zakonodavstvom EU-a...

... zatražite pomoć od mreže SOLVIT.

Mreža SOLVIT podsjeća odgovorna tijela na vaša prava u EU-u i surađuje s njima na rješavanju vašeg problema.

Način rada mreže SOLVIT

Mreža SOLVIT za građane

Mreža SOLVIT za poduzeća

Zapamtite da vam mreža SOLVIT ne može pomoći:

  • ako vaše poduzeće ima probleme s drugim poduzećem
  • ako imate problem u pogledu vaših potrošačkih prava
  • ako tražite nadoknadu štete
  • ako svoj slučaj želite riješiti sudskim postupkom

Saznajte više: