Navigacijski put

Način rada mreže SOLVIT

Vašim će se predmetom baviti dva centra mreže SOLVIT:

 • centar mreže SOLVIT u vašoj državi – nacionalni centar
 • centar mreže SOLVIT u državi u kojoj se pojavio problem
     – nadležni centar.

 

Kad svoj problem prijavite mreži SOLVIT, nacionalni centar učinit će sljedeće:

 • javiti vam se u roku od jednog tjedna i po potrebi od vas tražiti dodatne informacije
 • provjeriti je li vaš problem u djelokrugu mreže SOLVIT
 • pripremiti predmet i poslati ga nadležnom centru mreže SOLVIT.

Vaš nacionalni centar mreže SOLVIT redovito će vas obavješćivati o stanju vašeg predmeta. Slobodno im se obratite ako vas zanima kako vaš predmet napreduje.

 

Kad nadležni centar mreže SOLVIT preuzme vaš predmet od nacionalnog centra, učinit će sljedeće:

 • u roku od jednog tjedna potvrditi prihvaća li predmet ili ne
 • pokušati riješiti vaš problem u suradnji s
     nadležnim tijelom.

Cilj je da mreža SOLVIT riješi vaš problem u roku od 10 tjedana nakon što nadležni centar prihvati vaš predmet.