Mogħdija tan-navigazzjoni

Paġna ewlenija

Regoli jew deċiżjonijiet inġusti u burokrazija diskriminatorji jafu jagħmluhielek diffiċli biex tgħix, taħdem jew tinnegozja f’pajjiż ieħor tal-UE.

Għaldaqstant, jekk int, bħala ċittadin jew negozju tal-UE qed tħabbat wiċċek ma' ostakli f'pajjiż ieħor tal-UE, minnħabba li xi awtorità pubblika mhix tagħmel dak li hu mitlub mil-liġi tal-UE...

... SOLVIT jista’ jgħin.

SOLVIT ifakkar lill-awtoritajiet inkwistjoni x’inhuma drittijietek fl-UE u jaħdem magħhom biex issolvi l-problema tiegħek.

Kif jaħdem SOLVIT

SOLVIT għal ċittadini individwali

SOLVIT għan-negozji

Jekk jogħġbok innota li SOLVIT ma jistax ikun ta’ għajnuna jekk:

  • il-kumpanija tiegħek għandha problemi ma’ kumpanija oħra
  • għandek problema bi drittijietek bħala konsumatur
  • qed tfittex kumpens għad-danni
  • se tressaq l-każ tiegħek quddiem il-qorti

Kun af aktar: