Navigation path

Startside

Urimelige regler og beslutninger samt diskriminerende byråkrati kan gjøre det vanskelig for deg å bo, jobbe eller gjøre forretninger i et annet EØS-land.

Opplever du som EØS-borger eller virksomhet problemer i et annet EØS-land fordi en offentlig myndighet ikke følger EØS-reglene?

...SOLVIT kan hjelpe deg!

SOLVIT minner de aktuelle myndighetene om EØS-rettighetene dine, og samarbeider med dem for å løse problemet ditt.

Slik fungerer SOLVIT

SOLVIT for privatpersoner

SOLVIT for virksomheter

Vær obs på at SOLVIT ikke kan hjelpe i følgende tilfeller:

  • virksomheten din har problemer med en annen virksomhet
  • du har problemer knyttet til rettighetene dine som forbruker
  • du søker skadeserstatning
  • du bringer saken din inn for en domstol

Les mer: