Navigacijski put

Što je mreža SOLVIT?

Mreža SOLVIT usluga je koju pružaju tijela državne uprave u svim državama članicama EU-a te na Islandu, u Lihtenštajnu i u Norveškoj. SOLVIT je besplatan.

Zamišljena je prvenstveno kao usluga na mreži. Iako u svakoj državi postoji centar mreže SOLVIT, najbolje je da s njima stupite u kontakt putem ovog web-mjesta.

Cilj je mreže SOLVIT pronaći rješenja u roku od 10 tjedana, počevši od dana kad centar mreže SOLVIT u državi u kojoj se dogodio problem prihvati vaš predmet.

Kada vam mreža SOLVIT može pomoći?

Mreža SOLVIT može vam pomoći:

 • kad slučaj (još) niste prijavili sudu (iako možemo pomoći i ako ste podnijeli samo upravnu žalbu).

Podnošenjem slučaja mreži SOLVIT ne suspendiraju se nikakvi službeni ili administrativni rokovi propisani nacionalnim zakonodavstvom.
 

Uobičajeni problemi s kojima vam mreža SOLVIT može pomoći:

 • Priznavanje stručnih kvalifikacija
 • Prava na vizu i boravak
 • Trgovina i usluge (poduzeća)
 • Vozila i vozačke dozvole
 • Obiteljske naknade
 • Mirovinska prava
 • Rad u inozemstvu
 • Naknade za nezaposlenost
 • Zdravstveno osiguranje
 • Pristup obrazovanju
 • Prekogranično kretanje kapitala ili isplata
 • Povrat PDV-a.

Mreža SOLVIT ne može vam pomoći:

 • ako vaše poduzeće ima probleme s drugim poduzećem
 • ako imate problem u pogledu vaših potrošačkih prava
 • ako tražite nadoknadu štete
 • ako svoj slučaj želite riješiti sudskim postupkom (zbog svoje neslužbene prirode mreža SOLVIT ne može djelovati ako su u tijeku službeni ili sudski postupci).