Navigacijska pot

Kaj je SOLVIT

Mreža SOLVIT je storitev, ki jo ponuja javna uprava vsake države EU in Islandije, Lihtenštajna in Norveške. SOLVIT je brezplačna storitev.

To je predvsem spletna storitev. V vsaki državi imajo sicer svoj center SOLVIT, toda za pomoč je najbolje zaprositi prek našega spletišča.

Centri SOLVIT si prizadevajo poiskati rešitev v 10 tednih, šteto od dneva, ko zadevo prevzame center SOLVIT v državi, kjer so se težave pojavile.

Katere težave rešuje SOLVIT

SOLVIT lahko pomaga:

 • kadar zadeva (še) ni predana sodišču (pomagamo pa lahko pri upravni pritožbi)

Reševanje težav v centru SOLVIT ne vpliva na zakonske ali upravne roke, določene z nacionalnimi predpisi.
 

Tipične težave, ki jih rešuje SOLVIT:

 • priznavanje poklicnih kvalifikacij
 • pravica do vizuma in prebivanja
 • trgovina in storitve (podjetja)
 • vozila in vozniško dovoljenje
 • družinski prejemki
 • pravica do pokojnine
 • zaposlitev v tujini
 • nadomestilo za brezposelnost
 • zdravstveno zavarovanje
 • dostop do šolanja
 • čezmejni pretok kapitala in plačil
 • vračilo DDV

SOLVIT ne more pomagati:

 • pri težavah, ki jih ima podjetje z drugim podjetjem
 • pri težavah potrošnikov
 • pri uveljavljanju odškodnine
 • pri sodnem reševanju zadeve (SOLVIT težave rešuje neformalno, zato ne more delovati vzporedno s formalnimi in pravnimi postopki).