Navigacijska pot

Kaj je SOLVIT

Mreža SOLVIT je storitev, ki jo ponuja javna uprava vsake države EU in Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

To je predvsem spletna storitev. V vsaki državi imajo sicer svoj center SOLVIT, toda za pomoč je najbolje zaprositi prek našega spletišča.

Centri SOLVIT si prizadevajo poiskati rešitev v 10 tednih, šteto od dneva, ko zadevo prevzame center SOLVIT v državi, kjer so se težave pojavile.

Katere težave rešuje SOLVIT

SOLVIT lahko pomaga:

 • kadar zadeva (še) ni predana sodišču (pomagamo pa lahko pri upravni pritožbi)

Reševanje težav v centru SOLVIT ne vpliva na zakonske ali upravne roke, določene z nacionalnimi predpisi.
 

Tipične težave, ki jih rešuje SOLVIT:

 • priznavanje poklicnih kvalifikacij
 • pravica do vizuma in prebivanja
 • trgovina in storitve (podjetja)
 • vozila in vozniško dovoljenje
 • družinski prejemki
 • pravica do pokojnine
 • zaposlitev v tujini
 • nadomestilo za brezposelnost
 • zdravstveno zavarovanje
 • dostop do šolanja
 • čezmejni pretok kapitala in plačil
 • vračilo DDV

SOLVIT ne more pomagati:

 • pri težavah, ki jih ima podjetje z drugim podjetjem
 • pri težavah potrošnikov
 • pri uveljavljanju odškodnine
 • pri sodnem reševanju zadeve (SOLVIT težave rešuje neformalno, zato ne more delovati vzporedno s formalnimi in pravnimi postopki).