Διαδρομή πλοήγησης

Τι είναι το SOLVIT;

Το SOLVIT είναι μια υπηρεσία που παρέχουν οι εθνικές διοικήσεις των χωρών της ΕΕ, καθώς και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας. Το SOLVIT παρέχεται δωρεάν.

Πρόκειται για διαδικτυακή κυρίως υπηρεσία. Αν και υπάρχει ένα κέντρο SOLVIT σε κάθε χώρα, ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω του ιστότοπου αυτού.

Το SOLVIT σκοπό έχει την εξεύρεση λύσης μέσα σε 10 εβδομάδες – ξεκινώντας από την ημέρα που αναλαμβάνει την υπόθεσή σας το κέντρο SOLVIT της χώρας όπου ανέκυψε το πρόβλημα.

Πότε μπορεί να βοηθήσει το SOLVIT;

Το SOLVIT μπορεί να σας βοηθήσει, αν:

 • δεν έχετε (ακόμη) προσφύγει στη δικαιοσύνη (αν και μπορούμε να σας βοηθήσουμε αν έχετε ασκήσει διοικητική προσφυγή).

Η υποβολή μιας υπόθεσης στο SOLVIT δεν αναστέλλει τυχόν επίσημες ή διοικητικές προθεσμίες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
 

Τυπικά προβλήματα που μπορεί να επιλύσει το SOLVIT:

 • Αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων
 • Δικαιώματα βίζας και διαμονής
 • Εμπόριο και υπηρεσίες (επιχειρήσεις)
 • Οχήματα & άδεια οδήγησης
 • Οικογενειακές παροχές
 • Συνταξιοδοτικά δικαιώματα
 • Εργασία στο εξωτερικό
 • Παροχές ανεργίας
 • Υγειονομική ασφάλιση
 • Πρόσβαση στην εκπαίδευση
 • Διασυνοριακή κυκλοφορία κεφαλαίων και πληρωμών
 • Eπιστροφή ΦΠΑ

Το SOLVIT δεν μπορεί να βοηθήσει αν:

 • η εταιρεία σας έχει προβλήματα με άλλη εταιρεία
 • έχετε πρόβλημα που σχετίζεται με καταναλωτές
 • ζητάτε αποζημίωση για ζημία που υποστήκατε
 • προσφύγετε στη δικαιοσύνη (επειδή είναι άτυπο δίκτυο, το SOLVIT δεν μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με επίσημες ή νομικές διαδικασίες).