Cesta

Co je SOLVIT?

SOLVIT je služba poskytovaná státní správou jednotlivých zemí EU a dále Islandu, Lichtenštejnska a Norska. SOLVIT své služby poskytuje zdarma.

Případy se vyřizují převážně online. Centrum SOLVIT najdete v každé z uvedených zemí. Doporučujeme jej kontaktovat prostřednictvím internetových stránek.

Cílem zákroku ze strany sítě SOLVIT je nalézt řešení případu do 10 týdnů – a to od chvíle, kdy se daným případem začne zabývat centrum SOLVIT v zemi, kde daný problém vznikl.

V jaké situaci se na SOLVIT obrátit?

SOLVIT vám může pomoci v těchto situacích:

 • dosud jste se s daným případem neobrátili na soud (pomoci můžeme ovšem i v případech správního řízení).

Postoupení případu síti SOLVIT nemá vliv na dodržování jakýchkoli formálních či správních lhůt vyplývajících ze zákona daného členského státu.
 

SOLVIT vám může pomoci například při řešení otázek týkajících se těchto oblastí:

 • Uznávání odborných kvalifikací
 • Víza a právo pobytu
 • Obchod a poskytování služeb (podnikání)
 • Motorová vozidla a řidičské průkazy
 • Rodinné dávky
 • Důchodová práva
 • Práce v zahraničí
 • Dávky v nezaměstnanosti
 • Zdravotní pojištění
 • Přístup ke vzdělání
 • Přeshraniční pohyb kapitálu a plateb
 • Vrácení DPH

SOLVIT se nezabývá těmito případy:

 • váš podnik má problémy s jinou společností
 • jde o záležitost spotřebitelských práv
 • snažíte se získat náhradu škody
 • případ postoupíte soudu (neformální síť SOLVIT není oprávněna řešit tentýž případ, který je předmětem formálního nebo soudního řízení).