Navigacijska pot

Kako deluje SOLVIT

Vsako pritožbo obravnavata dva centra SOLVIT:

 • center SOLVIT v državi pritožnika – domači center,
 • center SOLVIT v državi, kjer so nastale težave
     – odgovorni center.

 

Ko svojo pritožbo pošljete mreži SOLVIT, domači center stori naslednje:

 • v 1 tednu bo stopil v stik z vami in vas po potrebi prosil za dodatne informacije
 • preveril bo, ali vaša težava sodi v pristojnost mreže SOLVIT
 • pripravil bo dopis in ga poslal odgovornemu centru SOLVIT

Domači center vas bo sproti obveščal o poteku reševanja vaše zadeve. Nanj se lahko mirno obrnete tudi sami, če vas zanima karkoli o vaši zadevi.

 

Ko domači center SOLVIT pošlje zadevo odgovornemu centru SOLVIT, ta stori naslednje:

 • v enem tednu bo potrdil, ali bo vašo zadevo sprejel ali ne
 • rešitev bo poskušal poiskati v sodelovanju s
     pristojnim javnim organom.

Rok za rešitev težave je 10 tednov, šteto od dneva, ko zadevo prevzame odgovorni center SOLVIT.