Ścieżka nawigacji

Czym jest SOLVIT?

SOLVIT to system, w ramach którego urzędy administracji państwowej w krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii pomagają w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędnego stosowania przepisów unijnych. Korzystanie z usług SOLVIT-u jest bezpłatne.

SOLVIT działa przede wszystkim przez internet. Chociaż w każdym kraju istnieje ośrodek SOLVIT-u, najlepiej kontaktować się z nim za pośrednictwem tej strony.

SOLVIT stara się rozwiązać problem w terminie 10 tygodni – począwszy od dnia, w którym sprawa zostanie przyjęta przez ośrodek SOLVIT działający w kraju, w którym wystąpił zgłoszony problem.

W jakich sytuacjach SOLVIT może pomóc?

SOLVIT może pomóc, gdy:

 • urząd państwowy w innym kraju UE nie przestrzega praw przysługujących osobom lub firmom na mocy przepisów UE
 • sprawa nie trafiła jeszcze do sądu (choć może pomóc, jeśli złożono wniosek w sprawie administracyjnego postępowania odwoławczego).

Zgłoszenie sprawy w systemie SOLVIT nie powoduje zawieszenia oficjalnych lub administracyjnych terminów przewidzianych w prawie krajowym.
 

Dziedziny działalności systemu SOLVIT:

 • Uznawanie kwalifikacji zawodowych
 • Wizy i prawo pobytu
 • Handel i usługi (przedsiębiorstwa)
 • Pojazdy i prawo jazdy
 • Świadczenia rodzinne
 • Uprawnienia emerytalne
 • Praca za granicą
 • Zasiłki dla bezrobotnych
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Dostęp do kształcenia
 • Międzynarodowy przepływ kapitału lub płatności
 • Zwrot podatku VAT.

SOLVIT nie może pomóc:

 • jeśli sprawa dotyczy sporu między przedsiębiorstwami
 • jeśli sprawa dotyczy praw konsumentów
 • jeśli sprawa dotyczy ubiegania się o odszkodowanie
 • jeśli sprawa została wniesiona do sądu (z uwagi na swój nieformalny charakter SOLVIT nie może prowadzić sprawy równolegle do postępowania o charakterze formalnym lub postępowania sądowego).