Navigation path

Hva er SOLVIT?

SOLVIT er en tjeneste som tilbys av den nasjonale forvaltningen i hvert enkelt EU-land samt i Norge, Liechtenstein og på Island. SOLVIT er en gratistjeneste som tilbys av myndighetene i EØS-landene.

Tjenesten er i hovedsak nettbasert. Det finnes et SOLVIT-senter i hvert land, men det enkleste er å ta kontakt via dette nettstedet.

SOLVIT har som mål å finne en løsning innen 10 uker – fra den dagen saken din blir akseptert av SOLVIT-sentret i landet som problemet ditt er knyttet til.

Når kan SOLVIT hjelpe?

SOLVIT kan hjelpe deg når:

 • du (ennå) ikke har brakt saken inn for en domstol (vi kan imidlertid fortsatt hjelpe hvis du kun har klaget til en myndighet).

Eventuelle formelle eller administrative tidsfrister under gjeldende nasjonal lovgivning blir ikke endret selv om du sender inn saken din til SOLVIT.
 

Typiske problemer SOLVIT kan hjelpe deg med:

 • Anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner
 • Visum og oppholdstillatelse
 • Handel og tjenesteytelser (bedrifter)
 • Førerkort og registrering av kjøretøy
 • Familieytelser
 • Pensjonsrettigheter
 • Arbeid i utlandet
 • Arbeidsledighetstrygd
 • Helseforsikring
 • Tilgang til utdannelse
 • Kapitalbevegelser og betalinger over grensene
 • Momsrefusjon.

SOLVIT kan ikke hjelpe deg hvis:

 • bedriften din har problemer med en annen bedrift
 • du har forbrukerrelaterte problemer
 • du søker skadeserstatning
 • du tar bringer saken inn for en domstol (den uformelle karakteren gjør at SOLVIT ikke kan arbeide parallelt med formelle prosedyrer eller rettergang).