Navigačný riadok

Čo je to sieť SOLVIT?

SOLVIT je služba, ktorú poskytujú vnútroštátne administratívne orgány v každej krajine EÚ, ako aj v Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande. Služba je bezplatná.

Ide primárne o online službu. Ak chcete kontaktovať niektoré z centier siete SOLVIT (ktoré sa nachádzajú v každej krajine), urobte tak prostredníctvom tejto webovej lokality.

Cieľom siete SOLVIT je nájsť riešenie do 10 týždňov od momentu, keď váš prípad prevzalo centrum siete SOLVIT v krajine, v ktorej problém vznikol.

Kedy vám SOLVIT môže pomôcť?

SOLVIT vám môže pomôcť:

 • svoj prípad ste (doteraz) nepredložili na súd (môže vám však pomôcť v prípade odvolania v správnom konaní).

Predloženie prípadu sieti SOLVIT nemá odkladný účinok na úradné alebo administratívne lehoty, ktoré sa musia dodržiavať podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
 

Typické záležitosti, s ktorými vám SOLVIT môže pomôcť:

 • Uznanie vašej odbornej kvalifikácie
 • Víza a práva na pobyt
 • Obchod a služby (podniky)
 • Vozidlá a vodičské preukazy
 • Rodinné dávky
 • Dôchodkové práva
 • Práca v zahraničí
 • Dávky v nezamestnanosti
 • Zdravotné poistenie
 • Prístup k vzdelaniu
 • Cezhraničný pohyb kapitálu alebo platieb
 • Vrátenie DPH

SOLVIT vám nemôže pomôcť, ak:

 • má vaša firma spor s inou firmou,
 • máte problém týkajúci sa vašich práv spotrebiteľa,
 • žiadate o náhradu škody,
 • predložíte svoj prípad súdu (vzhľadom na jej neformálny charakter, sieť SOLVIT nemôže konať paralelne s formálnym alebo súdnym konaním).