Navigointipolku

Mikä SOLVIT on?

SOLVIT-verkostoon kuuluu valtionhallinnon edustajia kaikista EU-maista sekä Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista. SOLVIT palvelee maksutta.

Verkosto toimii pääasiassa internetissä. Vaikka joka maassa on oma SOLVIT-keskus, palveluun kannattaa ottaa yhteyttä tämän sivuston kautta.

SOLVITin tavoitteena on löytää ongelmatapauksiin ratkaisu 10 viikon kuluessa. Määräaika alkaa siitä, kun asia on otettu käsittelyyn sen maan SOLVIT-keskuksessa, jossa ongelma on ilmennyt.

Millaisissa tapauksissa SOLVIT auttaa?

SOLVIT voi ottaa asian käsiteltäväkseen, jos se täyttää seuraavat ehdot:

 • asiaa ei ole (vielä) viety oikeuteen (SOLVIT voi kuitenkin auttaa, vaikka hallinnollinen muutoksenhaku olisi jo meneillään)

Asian antaminen SOLVIT-verkoston käsiteltäväksi ei vaikuta kansallisessa lainsäädännössä asetettuihin virallisiin tai hallinnollisiin määräaikoihin.
 

Tyypillisiä SOLVIT-tapausten aiheita:

 • ammattipätevyyden tunnustaminen
 • viisumi ja oleskeluoikeudet
 • kaupankäynti ja palvelujen tarjoaminen (yritykset)
 • ajoneuvojen rekisteröinti ja ajokortti
 • perhe-etuudet
 • eläkeoikeudet
 • työskentely ulkomailla
 • työttömyysetuudet
 • sairausvakuutus
 • opiskeluoikeudet
 • kansainväliset pääomasiirrot ja maksut
 • alv-palautukset

SOLVIT ei voi auttaa, jos

 • ongelma on kahden yrityksen välinen
 • ongelma on kuluttajan ja yrityksen välinen
 • kyseessä on vahingonkorvausasia
 • asia viedään oikeuteen (SOLVIT on epävirallinen palvelu, joka ei voi toimia virallisen menettelyn tai tuomioistuinkäsittelyn rinnalla).