Navigációs útvonal

Mi a SOLVIT?

A SOLVIT az uniós országok, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia közigazgatási hatóságai által biztosított szolgáltatás. A SOLVIT használata ingyenes.

Noha a részt vevő országok mindegyikében működik SOLVIT-központ, a legcélszerűbb ezen a honlapon keresztül segítséget kérni a hálózat munkatársaitól, a SOLVIT ugyanis elsősorban online fejti ki a tevékenységét.

A SOLVIT arra törekszik, hogy 10 héten belül megoldást találjon a problémákra – attól a naptól számítva, amikor a panaszt befogadja a helyi SOLVIT-központ abban az országban, ahol a kérdéses probléma felmerült.

Milyen esetekben tud a SOLVIT segíteni?

A SOLVIT abban az esetben tud Önnek segíteni, ha:

 • Ön még nem vitte bíróságra az ügyet (közigazgatási fellebbviteli eljárás esetén azonban a SOLVIT segítséget tud nyújtani).

Az, hogy valaki a SOLVIT-hoz fordul, nem jelenti, hogy mentesül az ügyére vonatkozó nemzeti jogszabályokban meghatározott hivatalos vagy igazgatási határidők betartásának kötelezettsége alól.
 

A SOLVIT tipikusan az alábbi területeken tud segíteni:

 • Szakmai képesítések elismertetése
 • Vízum, tartózkodási jog
 • Kereskedelem és szolgáltatások (cégek)
 • Jármű, jogosítvány
 • Családi ellátások
 • Nyugdíjjogosultság
 • Külföldi munkavállalás
 • Álláskeresési járadék
 • Egészségbiztosítás
 • Oktatáshoz való hozzáférés
 • A tőke és a fizetések határokon átívelő mozgása
 • Héa-visszatérítés

A SOLVIT nem segíthet az alábbi esetekben:

 • cégek közötti vitás ügyekben,
 • fogyasztói problémák megoldásában,
 • kártérítési ügyekben,
 • bírósági perekben (informális szolgáltatásról lévén szó, a SOLVIT nem közvetíthet olyan ügyekben, melyekben hivatalos vagy jogi eljárás van folyamatban).