Navigációs útvonal

Hogyan működik a SOLVIT?

Az Ön esetét két SOLVIT-központ kezeli:

 • egyrészt az Ön országában működő SOLVIT-központ: a hazai központ,
 • másrészt annak az országnak a SOLVIT-központja, ahol a probléma felmerült:
     az illetékes központ.

 

Miután Ön jelzi a SOLVIT-nak a problémát, a hazai SOLVIT-központ:

 • egy héten belül kapcsolatba lép Önnel, és szükség esetén további tájékoztatást kér az ügyben;
 • ellenőrzi, hogy az eset a SOLVIT hatáskörébe tartozik-e;
 • előkészíti az ügyet, majd továbbitja az aktát az illetékes SOLVIT-központnak.

A hazai SOLVIT-központ rendszeresen tájékoztatja Önt az ügy fejleményeiről. Ön is bármikor kapcsolatba léphet a központtal, és felvilágosítást kérhet arról, hogy áll az ügye.

 

Az illetékes SOLVIT-központ, miután a hazai SOLVIT-központ továbbította neki az ügyet:

 • egy héten belül visszajelez, hogy átveszi-e az ügyet vagy sem;
 • megkísérel megoldást találni a problémára
     az illetékes hatósággal együtt.

A probléma megoldására kitűzött határidő 10 hét attól a naptól számítva, amikor az illetékes SOLVIT-központ átveszi az ügyet.