Navigācijas ceļš

Kas ir SOLVIT?

SOLVIT ir dienests, kura darbību nodrošina visu ES dalībvalstu un Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas valsts pārvaldes iestādes. Tā pakalpojumi ir par velti.

Tā darbība pārsvarā notiek internetā. Lai gan katrā valstī atrodas savs SOLVIT centrs, vislabāk būtu ar tiem sazināties tīmekļa vietnē.

SOLVIT tiecas rast risinājumu 10 nedēļu laikā, sākot no dienas, kad jūsu lieta ir pieņemta tās valsts SOLVIT centrā, kur radusies problēma.

Kad SOLVIT var palīdzēt?

SOLVIT jums var palīdzēt, ja:

 • citas ES valsts publiskā sektora iestāde neievēro tiesības, ko jums kā privātpersonai vai uzņēmumam garantē Eiropas Savienība, un
 • jūs vēl neesat vērsies tiesā (kaut gan mēs varam palīdzēt, ja esat vienkārši pārsūdzējis iestādes lēmumu administratīvā kārtībā).

Lietas iesniegšana SOLVIT nenozīmē, ka tiek apturēts kāds oficiāls vai administratīvs valsts tiesībās paredzēts termiņš.
 

Raksturīgas situācijas, kurās var palīdzēt SOLVIT

 • Profesionālās kvalifikācijas atzīšana
 • Vīzas un uzturēšanās tiesības
 • Tirdzniecība un pakalpojumi (uzņēmumiem)
 • Automašīnas un vadītāja apliecība
 • Ģimenes pabalsti
 • Pensijas tiesības
 • Darbs ārzemēs
 • Bezdarbnieka pabalsts
 • Veselības apdrošināšana ārzemēs
 • Izglītības pieejamība
 • Kapitāla vai maksājumu pārrobežu plūsma
 • PVN atlīdzība

SOLVIT nevar palīdzēt, ja:

 • jūsu uzņēmumam ir radušās problēmas ar citu uzņēmumu,
 • jūsu problēma ir saistīta ar jūsu patērētāja tiesību aizsardzību,
 • jūs vēlaties saņemt zaudējumu atlīdzību,
 • jūs grasāties vērsties tiesā (SOLVIT ir neoficiāls tīkls, tas nevar iesaistīties paralēli oficiālām procedūrām vai tiesvedībai).