Naršymo kelias

Kas yra SOLVIT?

SOLVIT paslaugas užtikrina kiekvienos ES šalies, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos nacionalinės administravimo institucijos. SOLVIT paslaugos nemokamos.

Tai iš esmės internetu teikiamos paslaugos. Nors SOLVIT centrai yra kiekvienoje šalyje, geriausia į juos kreiptis naudojantis šia interneto svetaine.

SOLVIT siekia išspręsti problemą per 10 savaičių nuo tada, kai jūsų bylą imasi nagrinėti šalies, kurioje kilo problema, SOLVIT centras.

Kada SOLVIT gali padėti?

SOLVIT gali jums padėti, jeigu:

 • jūs (dar) nesikreipėte į teismą (nors mes galime padėti, jeigu esate pateikę apeliaciją tik administracine tvarka).

Dėl to, kad kreipėtės į SOLVIT, jokios prievolės laikytis oficialių arba administracinių terminų pagal nacionalinę teisę nesustabdomos.
 

Tipiški klausimai, kuriais SOLVIT gali jums padėti:

 • Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimas
 • Vizos ir teisės gyventi šalyje
 • Prekyba ir paslaugos (įmonėms)
 • Transporto priemonės ir vairuotojo pažymėjimai
 • Išmokos šeimai
 • Teisės į pensiją
 • Darbas užsienyje
 • Bedarbio pašalpos
 • Sveikatos draudimas
 • Galimybė mokytis
 • Tarptautinis kapitalo judėjimas ir mokėjimai
 • PVM grąžinimas.

SOLVIT negali padėti:

 • jeigu jūsų bendrovei kilo problemų su kita bendrove;
 • dėl su vartotojo teisėmis susijusių problemų;
 • jeigu siekiate žalos atlyginimo;
 • jeigu kreipėtės į teismą (kadangi SOLVIT sprendžia problemas neteisminiu keliu, ši tarnyba negali veikti tuo pačiu metu, kai byla oficialiai nagrinėjama teisme).