Cosán nascleanúna

Cad é SOLVIT?

Is seirbhís í SOLVIT atá curtha ar fáil ag an údarás riaracháin náisiúnta i ngach tír san AE agus san Íoslainn, i Lichtinstéin agus san Iorua. Tá seirbhísí SOLVIT saor in aisce.

Is seirbhís ar líne go príomha é. Cé go bhfuil ionad SOLVIT i ngach tír, is fearr dul i dteagmháil leo tríd an suíomh gréasáin seo.

Tá sé d’aidhm ag SOLVIT réitigh a fháil laistigh de 10 seachtaine – ag tosú ar an lá a nglacann ionad SOLVIT sa tír inar tharla an fhadhb le do chás.

Cásanna inar féidir le SOLVIT cabhrú leat?

Féadfaidh SOLVIT cabhrú leat:

 • mura bhfuil do chás tugtha os comhair cúirte agat (fós)(cé gur féidir linn cabhrú leat má tá achomharc riaracháin déanta agat).

Má chuireann tú cás faoi bhráid SOLVIT ní chuireann sé ar fionraí aon spriocdhátaí foirmiúla ná riaracháin faoin dlí náisiúnta.
 

Gnáthcheisteanna lenar féidir le SOLVIT cuidiú leat:

 • Aitheantas a fháil do do cháilíochtaí gairmiúla
 • Cearta víosa agus cónaithe
 • Trádáil agus seirbhísí (gnólachtaí)
 • Feithiclí agus ceadúnais tiomána
 • Sochair teaghlaigh
 • Cearta pinsin
 • Dul ag obair thar lear
 • Sochair dífhostaíochta
 • Árachas sláinte thar lear
 • Rochtain ar oideachas
 • Gluaiseacht trasteorann caipitil nó íocaíochtaí
 • aisíocaíochtaí CBL

Ní fhéadfaidh SOLVIT cabhrú leat sna cásanna seo a leanas:

 • má tá fadhbanna ag do chuideachta le cuideachta eile
 • má tá fadhb a bhaineann le tomhaltóirí agat
 • má tá tú ag lorg cúitimh ar dhamáistí
 • má thógann tú do chás os comhair cúirte (i ngeall ar a nádúr neamhfhoirmiúil, ní fhéadfaidh SOLVIT gníomhú i gcomhthráth le himeachtaí foirmiúla ná dlíthiúla).