Cale de navigare

Exercitaţi-vă drepturile

Formular de plângere

Pe această pagină puteți depune o plângere privind încălcarea legislației UE de către un stat membru. Formularul este disponibil în 23 de limbi. Pentru a schimba limba, folosiți meniul derulant din colțul din dreapta sus al ecranului.

Comisia consideră aceste plângeri drept o sursă importantă de informații pentru a identifica eventuale încălcări ale legislației UE.

După primirea plângerii dumneavoastră, Comisia:

  • înregistrează plângerea și îi trimite reclamantului o confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare
  • analizează plângerea în termen de cel mult 12 luni (sau mai mult, dacă problematica este complexă)
  • dacă este cazul, propune transferarea plângerii către un mecanism mai adecvat de soluționare a problemelor
  • îl informează pe reclamant cu privire la stadiul procesării plângerii.

Rețineți însă că este puțin probabil ca acțiunea Comisiei în răspuns la aceste plângeri să soluționeze direct situația dumneavoastră personală:

  1. Comisia nu este obligată să inițieze proceduri formale pentru încălcarea legislației UE, chiar dacă consideră că s-a produs o încălcare.
  2. În cazul în care Comisia dă curs plângerii dumneavoastră, va urmări un obiectiv general, și anume garantarea faptului că legislațiile statelor membre în cauză se aliniază cu dreptul UE și sunt aplicate corect.
    În cazul în care Curtea Europeană de Justiție confirmă o încălcare a legislației UE, statul membru în cauză trebuie să ia măsuri pentru a remedia situația.

Pentru a soluționa direct cazul dumneavoastră sau pentru a cere despăgubiri, este necesar să interveniți la nivel local, în statul membru respectiv.

  • Dacă soluționarea problemei necesită anularea unei decizii naționale, numai instanțele naționale pot face acest lucru.
  • Dacă doriți să obțineți despăgubiri, numai instanțele naționale sunt îndreptățite să le impună autorităților aflate sub jurisdicția lor să o facă.

Înaintarea unei plângeri la Comisie nu suspendă termenele pentru inițierea unei acțiuni în justiție în temeiul legislației naționale.

Dacă aveți nevoie de ajutor, vă puteți adresa serviciului nostru de informații.