Această pagină este disponibilă în următoarele limbi:

Formular de plângere privind încălcarea dreptului UE

1. Despre acest formular de plângere

Utilizând acest formular, puteți depune o plângere privind încălcarea legislației UE de către un stat membru.

Rețineți însă că este puțin probabil ca acțiunea Comisiei în răspuns la o plângere să soluționeze direct situația dumneavoastră personală:

 1. Comisia nu este obligată să inițieze proceduri formale pentru încălcarea legislației UE, chiar dacă consideră că s-a produs o încălcare.
 2. Dacă dă curs plângerii dumneavoastră, Comisia va urmări un obiectiv general, și anume garantarea faptului că legislațiile statelor membre în cauză se aliniază cu dreptul UE și sunt aplicate corect.
  Atunci când Curtea de Justiție a Uniunii Europene confirmă o încălcare a legislației UE, statul membru în cauză trebuie să ia măsuri pentru a remedia situația.

Pentru a soluționa direct cazul dumneavoastră sau pentru a cere despăgubiri, este necesar să interveniți la nivel local, în statul membru respectiv.

 • Dacă soluționarea problemei necesită anularea unei decizii naționale, numai instanțele naționale pot face acest lucru.
 • Dacă doriți să obțineți despăgubiri, numai instanțele naționale sunt îndreptățite să le impună autorităților aflate sub jurisdicția lor să o facă.

Depunerea unei plângeri la Comisie nu suspendă termenele prevăzute pentru inițierea unei acțiuni în justiție în temeiul legislației naționale.

Dacă aveți nevoie de ajutor, vă puteți adresa serviciului nostru de informare.

 • (câmp obligatoriu)

Notă: Câmpurile marcate cu asterisc (câmp obligatoriu) trebuie completate.

Declarație specifică de confidențialitate

Info Brexit – declinarea responsabilității

 

2. Informații despre reclamant

Comisia poate primi e-mailuri de la un serviciu de e-mail certificat (de ex., ...@pec.it), dar, din motive tehnice, nu poate trimite răspunsuri către o adresă de e-mail certificat. Prin urmare, ar trebui să indicați o adresă de e-mail standard și/sau o adresă poștală în formularul de plângere, astfel încât să vă putem răspunde.

Depuneți plângerea...…(câmp obligatoriu)

Coordonatele reprezentantului
Coordonatele dvs. / Coordonatele reclamantului

Cine va fi persoana de contact pentru corespondența cu Comisia pe marginea plângerii dvs.? (câmp obligatoriu)

 

3. Coordonatele autorității sau organismului care face obiectul plângerii dvs.

 

4. Măsurile naționale care încalcă, în opinia dvs., legislația UE

Vă rugăm să enumerați măsurile naționale (legislația națională sau alte măsuri de reglementare ori administrative) care în opinia dvs. încalcă legislația UE. Precizați cum încalcă acestea legislația UE.


Legislația UE care a fost încălcată în opinia dvs.

Normele UE (ex. tratate, regulamente, directive, decizii) sau principiile care stau la baza dreptului UE.

Dacă nu sunteți sigur ce element din legislația UE este implicat, puteți contacta serviciul Europa ta - Consiliere.


 

5. Descrierea problemei


Statul membru în cauză primește (sau ar putea primi în viitor) finanțare europeană legată de subiectul plângerii dumneavoastră? (câmp obligatoriu)

Plângerea dumneavoastră se referă la o încălcare a Cartei drepturilor fundamentale a UE(câmp obligatoriu)


 

6. Documente justificative

Indicați eventualele documente justificative/elemente de probă pe care le-ați putea trimite Comisiei, dacă vi s-ar solicita acest lucru.

Menționăm că nu puteți anexa niciun document în această etapă. În schimb, este posibil să vă solicităm ulterior astfel de documente.


 

7. Încercări anterioare de a soluționa problema

Notă

Singura cale de a soluționa direct cazul dvs. sau de a obține despăgubiri este să acționați în statul membru respectiv. Procedura formală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată de Comisie nu va face acest lucru.

Ați luat deja vreo inițiativă în statul membru în cauză pentru a încerca să soluționați această problemă? (câmp obligatoriu)

Ce inițiativă ați luat deja? (câmp obligatoriu)

De ce nu ați luat nicio măsură pentru a soluționa problema dvs. în statul membru în cauză? (câmp obligatoriu)

Notă

Vă rugăm să aveți în vedere luarea unei măsuri în statul membru în cauză. Veți putea astfel să vă revendicați drepturile în mod direct și în nume personal, utilizând mijloacele disponibile la nivel național pentru înaintarea unei plângeri.

Ați contactat deja instituțiile UE sau alte servicii care se ocupă cu astfel de probleme?

 • (detalii)

Vă rugăm să introduceți numărul de referință (format: XXXX/AAAA) al corespondenței dvs. cu Parlamentul European:

Vă rugăm să introduceți numărul de referință (format: XXXX/AAAA/AB) al corespondenței dvs. cu Ombudsmanul European:

Vă rugăm să introduceți numărul de referință al corespondenței dvs. cu Comisia Europeană:

Vă rugăm să introduceți numărul de referință (format: XXXX/AA/CC) al corespondenței dvs. cu SOLVIT:

Din informațiile pe care le dețineți, în statul membru în cauză a fost luată vreo măsură cu privire la problematica vizată de această plângere?

 

8. Verificarea informațiilor furnizate

Vă rugăm să verificați datele pe care le-ați introdus înainte de a le trimite Comisiei Europene.

Dacă doriți să faceți modificări, utilizați butonul „Înapoi” pentru a ajunge la paginile precedente.

 

9. Verificare de securitate

Introduceți textul pe care îl vedeți în imagine sau faceți clic pe „O nouă încercare” pentru a genera un alt cod:


 

10. Permisiune

Vă cerem permisiunea de a vă divulga identitatea autorităților împotriva cărora depuneți plângere.

Puteți alege să nu ne dați această permisiune, dar uneori putem trata cazul mai ușor dacă vă putem divulga identitatea.

Autorizați Comisia Europeană să vă divulge identitatea în cadrul demersurilor sale pe lângă autoritățile împotriva cărora depuneți plângere? (câmp obligatoriu)

Faceți clic pe butonul „Trimite” (Submit) pentru a transmite plângerea Comisiei Europene.

După primirea plângerii dvs., Comisia:

 • înregistrează plângerea și vă trimite o confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare
 • analizează plângerea în termen de cel mult 12 luni (sau mai mult, dacă problematica este foarte complexă)
 • dacă este cazul, propune transferarea plângerii către un mecanism mai adecvat de soluționare a problemelor
 • vă informează cu privire la stadiul procesării plângerii.