Tämä sivu on saatavana seuraavilla kielillä:

Kantelulomake – EU-lainsäädännön rikkominen

1. Tietoa kantelulomakkeesta

Tällä kantelulomakkeella voit tehdä kantelun siitä, että EU-maa on rikkonut EU-lainsäädäntöä.

Ota huomioon, että komission toimet eivät todennäköisesti kuitenkaan suoraan ratkaise henkilökohtaista tilannettasi:

 1. Komission ei ole pakko aloittaa muodollista rikkomusmenettelyä, vaikka kantelusta kävisi ilmi, että EU-lainsäädäntöä on rikottu.
 2. Komission jatkotoimien tavoite on yleinen – se haluaa varmistaa, että kantelun kohteena olevan EU-maan lainsäädäntö on täysin EU-lainsäädännön mukaista ja että se pannaan oikein täytäntöön.
  Jos unionin tuomioistuin vahvistaa, että EU-lainsäädäntöä on rikottu, kyseisen EU-maan on ryhdyttävä toimiin rikkomuksen korjaamiseksi.

Jos haluat saada asian ratkaistuksi henkilökohtaisella tasolla ja esimerkiksi vaatia vahingonkorvausta, sinun on ryhdyttävä toimiin paikallisella tasolla EU-maassa, jossa ongelma on ilmennyt.

 • Ota huomioon, että jos ongelman ratkaiseminen edellyttää kansallisen päätöksen kumoamista, ainoastaan kansallinen tuomioistuin voi tehdä näin.
 • Jos vaadit vahingonkorvausta, muista, että ainoastaan kansallisilla tuomioistuimilla on toimivalta vahingonkorvausasioissa.

Kantelun tekeminen komissiolle ei pidennä määräaikaa, joka kansallisessa lainsäädännössä on vahvistettu kanteen nostamiselle.

Jos tarvitset lisätietoja tai neuvoja, ota yhteyttä neuvontapalveluumme.

 • (Pakollinen tieto)

Huom. Tähdellä (Pakollinen tieto) merkityt kentät ovat pakollisia.

Tietojen luottamuksellisuutta koskeva ilmoitus

 

2. Kantelijaa koskevat tiedot

Teen tämän kantelun…(Pakollinen tieto)

Edustajan tiedot
Kantelijan tiedot

Kuka toimii virallisena yhteyshenkilönä kantelua koskevassa kirjeenvaihdossa komission kanssa? (Pakollinen tieto)

 

3. Tiedot viranomaisesta tai elimestä, jota kantelu koskee

 

4. Kansalliset toimenpiteet, joiden epäillään olevan EU-lainsäädännön vastaisia

Luettele kansalliset toimenpiteet (kansallinen laki tai muu säädös tai hallinnollinen toimenpide), jotka mielestäsi ovat EU-lainsäädännön vastaisia. Täsmennä, miksi.


EU-lainsäädäntö, jota mielestäsi on rikottu

Mainitse EU-lainsäädäntö (esim. perussopimus, asetus, direktiivi, päätös) tai EU-lainsäädännön perustana oleva periaate.

Jos et ole varma, mihin EU-lainsäädännön osaan kantelusi liittyy, voit ottaa yhteyttä Sinun Eurooppasi -neuvontaan.


 

5. Ongelman kuvaus


Saako kyseessä oleva EU-maa kantelun kohteeseen liittyvää EU-rahoitusta tai voisiko se tulevaisuudessa saada tällaista rahoitusta? (Pakollinen tieto)

Liittyykö kantelusi EU:n perusoikeuskirjan rikkomiseen? (Pakollinen tieto)


 

6. Kantelun tueksi esitettävät asiakirjat

Luettele kantelun tueksi esitettävät asiakirjat ja muut todisteet, jotka voit pyydettäessä toimittaa komissiolle.

Huomaa, että tässä vaiheessa et voi liittää kanteluun mitään asiakirjoja, mutta tarvittaessa komissio voi ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lähettämään kyseiset asiakirjat.


 

7. Aikaisemmat toimet ongelman ratkaisemiseksi

Huom.

Ainoa keino ratkaista asia suoraan henkilökohtaisella tasolla ja esimerkiksi saada vahingonkorvausta on ryhtyä toimiin EU-maassa, jossa rikkomus on tapahtunut. Tässä suhteessa Euroopan komission aloittama virallinen rikkomusmenettely ei auta.

Oletko jo ryhtynyt toimiin kyseisessä EU-maassa ratkaistaksesi kantelussa esitetyn ongelman? (Pakollinen tieto)

Mihin toimiin olet jo ryhtynyt? (Pakollinen tieto)

Miksi et ole ryhtynyt toimenpiteisiin ongelman ratkaisemiseksi kyseisessä EU-maassa? (Pakollinen tieto)

Huom.

Harkitse ryhtymistä toimenpiteisiin kyseisessä EU-maassa. Kun käytät kansallisia muutoksenhakukanavia, voit puolustaa oikeuksiasi suoraan ja henkilökohtaisesti.

Oletko jo ottanut yhteyttä johonkin tämäntyyppisiä ongelmia käsittelevään EU:n toimielimeen tai yksikköön? Jos olet, ilmoita tapauksen/kirjeenvaihdon viitenumerot:

Viitenumero (muotoa XXXX/YYYY):

Viitenumero (muotoa XXXX/YYYY/AB):

Viitenumero:

Viitenumero (muotoa XXXXX/YY/CC):

Tiedätkö, onko EU-maassa, jota kantelusi koskee, meneillään toimia, jotka liittyvät kantelussasi esittämääsi asiaan?

 

8. Tietojen tarkistus

Tarkista tällä lomakkeella antamasi tiedot ennen niiden toimittamista Euroopan komissiolle.

Jos haluat tehdä muutoksia antamiisi tietoihin, napsauta Takaisin-painiketta siirtyäksesi sivuilla taaksepäin.

 

9. Varmennus

Kirjoita kuvassa näkyvät merkit tai napsauta Uudelleen-painiketta saadaksesi uuden varmennuskoodin:


 

10. Lupa henkilöllisyyden paljastamiseen

Pyydämme lupaa paljastaa henkilöllisyytesi viranomaisille, jotka ovat kantelusi kohteena.

Luvan antaminen on vapaaehtoista, mutta joissakin tapauksissa komission voi olla helpompi käsitellä kantelua, jos kantelun tekijä antaa luvan henkilöllisyytensä ilmoittamiseen.

Annatko komissiolle luvan paljastaa henkilöllisyytesi, jos se ottaa yhteyttä kantelun kohteena oleviin EU-maan viranomaisiin? (Pakollinen tieto)

Lähettääksesi kantelun Euroopan komissiolle napsauta Lähetä-painiketta.

Kantelun saatuaan komissio

 • rekisteröi kantelun ja toimittaa siitä vastaanottoilmoituksen 15 työpäivän kuluessa
 • käsittelee kantelun 12 kuukauden kuluessa (jos asia on erityisen monimutkainen, käsittely voi viedä kauemmin)
 • tarvittaessa ehdottaa asian siirtämistä ongelmanratkaisuelimelle, jonka käsiteltäväksi se parhaiten soveltuu
 • tiedottaa sinulle kantelusi edistymisestä.