ATRUNA: Šis paziņojums par privātumu piemērojams tikai attiecībā uz korespondenci no pilsoņa vai juridiskas personas, kas var kvalificēties kā sūdzība saistībā ar ES tiesību aktu piemērošanu no ES dalībvalsts puses (skatīt pielikumu paziņojumam “ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku piemērošanu” (2017/C 18/02)).

Datnes

LejupielādētPDF - 247.7 KB