Vispārīgi jautājumi par Eiropas Savienību

 

Saziņa ar Eiropas Komisiju

Saziņa ar konkrētu dienestu

+32 2 299 11 11 (Komisijas centrālais tālrunis), plkst. 8.00–19.00 pēc Centrāleiropas laika

 

Dienestu saraksts Pārstāvniecības ES valstīs Pārstāvniecības citur pasaulē

Komisijas personāls

Atrast darbinieku Kontaktpersonas presei

ES iestāžu apmeklēšana

Eiropas Komisijas apmeklēšana Citu ES iestāžu, struktūru un aģentūru apmeklēšana