Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

O evropskem letu

2012 – evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami

Letošnje evropsko leto opozorja na pomen, ki ga imajo starejši v družbenem življenju. Snovalce politike in deležnike na vseh ravneh naj bi spodbudilo k ukrepom, s katerimi bi omogočili aktivno staranje in močnejšo solidarnost med generacijami.

Kaj pomeni aktivno staranje?

Aktivno staranje pomeni, da smo tudi na starost zdravi in družbeno dejavni, da nam je delo v zadoščenje, da smo v vsakdanjem življenju samostojni in se udejstvujemo kot državljani. Tudi na starost lahko še vedno prispevamo svoj delež družbi in živimo kakovostno življenje. Kar najbolj moramo izkoristiti potencial, ki ga imamo tudi v poznejših letih. Evropsko leto 2012 opozarja na tri področja aktivnega staranja:

Zaposlovanje – življenjska doba v Evropi se daljša, upokojitvena starost se dviga: mnoge skrbi, da ne bodo mogli obdržati zaposlitve oziroma najti nove in tako izpolniti pogoje za dostojno pokojnino. Starejši delavci morajo dobiti več možnosti pri zaposlovanju.

Družbeno udejstvovanje – upokojitev ne pomeni brezdelja. Pogosto se spregleda, kako veliko dajejo družbi starejši, ko negujejo in skrbijo za starše ali zakonca oziroma pazijo na vnuke. Enako pomembno je delo, ki ga opravijo kot prostovoljci. Namen evropskega leta je prav to: dati priznanje starejšim in njihovemu prispevku družbi ter jim omogočiti boljše pogoje.

Samostojno življenje – s staranjem zdravje peša, vendar lahko to z marsičem omilimo. Že z majhnimi posegi in spremembami v okolju lahko olajšamo življenje ljudem, ki jih mučijo bolezni in invalidnost. Aktivno staranje pomeni opolnomočenost starejših, da kar najdlje sami urejajo svoje življenje.

Politike EU

Prispevek EU k aktivnemu staranju in solidarnosti med generacijami

Demografija, aktivno staranje in pokojnine – vodič Socialna Evropa

Finančna sredstva EU

Kako spodbuditi aktivno staranje v Evropi – podpora EU krajevnim in regionalnim deležnikom

Osnovni podatki

Posebna raziskava Evrobarometra o aktivnem staranju

Eurostat – Statistična slika EU 2012: Aktivno staranje in solidarnost med generacijami