Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Prva zaposlitev EURES

Za kaj gre

Tvoja prva zaposlitev EURES je program poklicne mobilnosti, ki mladim pomaga pri iskanju zaposlitve, pripravništva ali vajeništva v drugi državi EU.

Sodi med ukrepe iz pobude Mladi in mobilnost in pobude Priložnosti za mlade. Lahko je del nacionalnega programa jamstva za mlade, ki vključuje sodelovanje z drugimi državami EU.

Program Tvoja prva zaposlitev EURESnaj bi v letu 2015 pomagal približno 5 000 mladim poiskati prosto delovno mesto v drugi državi EU. Pobuda zajema samo omejeno število služb za zaposlovanje.

Program Tvoja prva zaposlitev EURES je preskus novega načina zagotavljanja prilagojenih storitev poklicne mobilnosti za mlade in delodajalce. V okviru programa nacionalne službe za zaposlovanje zagotavljajo podporo – informacije, zaposlovanje, iskanje ustreznega delovnega mesta, zaposlitev in financiranje – za mlade iskalce zaposlitve in za podjetja, ki jih zanima delovna sila iz tujine. Pogoje in postopke v zvezi s financiranjem določijo službe za zaposlovanje.

Več informacij boste našli pri sodelujočih službah za zaposlovanje in partnerskih organizacijah in njihovih spletiščih.

Poročilo o oceni programa Tvoja prva zaposlitev EURES vsebuje pregled doseženih rezultatov v prvih dveh letih izvajanja in glavnih izzivov, s katerimi se bo treba spopasti v prihodnosti.

Pogoji

  • V programu lahko sodelujejo državljani EU, stari med 18 in 30 let, ki živijo v državi EU.
  • Sodelujejo lahko tudi vsi pravno ustanovljeni delodajalci v državah EU, ki ponujajo vsaj šestmesečno pogodbo o zaposlitvi, če so plačilni in drugi pogoji v skladu z nacionalno delovno zakonodajo.

Podpora

Za mlade

Program financira jezikovne tečaje in druge oblike usposabljanja. Krije tudi potne stroške za mlade iskalce zaposlitve ali za usposabljanje na delovnem mestu, da se lahko udeležijo razgovorov v tujini in krijejo stroške selitve ob pričetku dela.

Sveženj ukrepov vsebuje nove podporne ukrepe za mlade, opisane v vodniku 2014–2015.

Za delodajalce

Podjetja z največ 250 zaposlenimi lahko zaprosijo za finančno podporo za kritje stroškov, povezanih z usposabljanjem novo zaposlenih delavcev, pripravnikov ali vajencev in njihovo nastanitev.

Kdo lahko sodeluje v programu

Vodnik Tvoja prva zaposlitev EURES navaja pogoje in pravila za sodelovanje. Trenutno sta na voljo dve različici:

Dodatne informacije:

  • seznam sodelujočih služb za zaposlovanje v skladu z enim od zgoraj navedenih vodnikov
  • informativne točke v državah EU

Če v vaši državi programa še ne izvajajo, se lahko obrnete na katero koli spodaj navedeno organizacijo.

Službe za zaposlovanje, ki sodelujejo v programu Tvoja prva zaposlitev EURES

    Povej naprej

  • Twit it Facebook Povej naprej: Google+