Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Pogosta vprašanja

Pravice socialnega varstva

Evropski predpisi o socialnem varstvu ne nadomeščajo obstoječih nacionalnih programov socialnega varstva z enotnim evropskim sistemom, ampak samo usklajujejo nacionalne sisteme, s čimer zagotavljajo, da lahko med gibanjem po EU uresničujete svoje pravice iz socialnega varstva.

Več informacij o pravicah socialnega varstva boste našli na spletišču Tvoja Evropa – Državljani.

Države članice so pristojne za svoje pokojninske sisteme.

Evropska unija z usklajevanjem nacionalnih programov socialnega varstva pomaga tudi ljudem, ki se odločijo za delo ali upokojitev v drugi državi članici.

Več informacij o nacionalnih programih socialnega varstva je na voljo:

Delo in študij v Evropski uniji

Evropski portal za zaposlitveno mobilnost EURES – informacije o zaposlitvi in usposabljanju po vsej Evropi.

Svetovalci EURES v vaši državi – informacije za iskalce zaposlitve in delodajalce.

Delo v drugi državi EU – pravice in obveznosti evropskih državljanov, ki delajo v drugi državi članici EU.

Šolanje v drugi državi – informacije o šolskih sistemih v državah EU.

Iskanje dela v tujini – pravice državljanov EU in informacije o postopkih.

Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo – politike EU in informacije za študente.

Evropski portal za zaposlitveno mobilnost EURES – informacije o zaposlitvi in usposabljanju po vsej Evropi.

Generalni direktorat za notranje zadeve – informacije o politiki EU in pravilih zaposlovanja v EU za osebe, ki niso državljani EU.

Za družinske člane delavcev, ki niso državljani EU, velja evropska zakonodaja. Več informacij je na voljo na spletni strani Delo v drugi državi EU.

Finančna in nepovratna sredstva

Financiranje projektov na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja.

Na kratko o financiranju EU – postopki financiranja, vrste nepovratnih sredstev in možnosti financiranja.

Evropska komisija študentom ne daje štipendij neposredno.

Evropski socialni sklad – sredstva za izboljšanje znanja in sposobnosti ter zaposlitvenih možnosti: obrnite se na upravljavca sklada v vaši državi.

Evropski programi financiranja na področju izobraževanja in usposabljanja (vključno s programom Erasmus).

Na kratko o financiranju EU – postopki financiranja, vrste nepovratnih sredstev in možnosti financiranja.

Mikrofinančni instrument Progress – posojila v višini največ 25 000 EUR za ustanovitev podjetja ali razširitev poslovanja.

Mreža Enterprise Europe Network – pomoč pri razvoju in financiranju malih podjetij.

Spletišče Tvoja Evropa – Podjetniki – informacije o poslovanju v drugih državah EU in možnostih financiranja.

Javni razpisi in razpisi za zbiranje predlogov, ki jih objavlja Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.

Na kratko o financiranju EU – postopki financiranja, vrste nepovratnih sredstev in možnosti financiranja.

Spletna stran TED (dnevna elektronska javna naročila) – obvestila o javnih naročilih iz Evrope in institucij EU.

Informacije in dokumenti

Tvoja Evropa – Nasveti – brezplačni pravni nasveti o pravicah državljanov EU.

SOLVIT – pomoč posameznikom in podjetjem pri reševanju čezmejnih sporov, ki nastanejo, kadar javni organi v EU napačno uporabijo zakonodajo EU.

Evropski varuh človekovih pravic pritožbe – obravnava pritožbe zaradi nepravilnosti pri delovanju institucij in teles EU.

Generalni sekretariat Evropske komisije – obravnava pritožbe proti državi članici v zvezi z ukrepi (zakoni, predpisi ali upravnimi postopki) ali praksami, ki jih izvajajo nacionalni organi in za katere menite, da niso združljivi z določbami ali načeli prava EU.

Evropski socialni sklad nima enotnega logotipa, vsaka država članica EU uporablja svoj logotip. Za ustrezen logotip se obrnite na organ evropskega socialnega sklada v vaši državi.

Da. Preberite si pogoje uporabe evropskega simbola.

Če živite v državi članici EU, morate za dovoljenje zaprositi pri Evropski komisiji.

Če živite v državi, ki ni članica EU, morate za dovoljenje zaprositi pri Svetu Evrope.

Evropska dokumentacijska središča (EDC) – uradne publikacije EU.

Knjižnični katalog ECLAS – podatki o zbirkah osrednje knjižnice Evropske komisije.

EU Bookshop – spletna knjigarna in arhiv za publikacije institucij EU.

Katalog publikacij – publikacije na spletu si lahko prenesete in preberete.

EU Bookshop – na tem spletišču lahko naročite brezplačen izvod novejših publikacij.

Kontakt – naročite lahko več izvodov (za dogodke). Gradivo morate naročiti vsaj dva tedna pred začetkom dogodka, tako da navedete naslov publikacije, številko kataloga, jezikovno različico, število izvodov in naslov, kamor je treba gradivo poslati.

Naročilo na revijo Social Agenda. Naročite lahko največ devet izvodov.

Zaposlitev pri Evropski komisiji

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) – možnosti zaposlitve v institucijah EU.