Navigacijski put

Dopunske mirovine

Direktiva 98/49/EC o zaštiti prava na dopunsku mirovinu zaposlenih i samozaposlenih osoba koje se kreću unutar Zajednice, određuje neka prava i obveze pripadnika modela dopunske mirovine i čini prvi, ali vrlo važan korak u uklanjanju prepreka slobodnom kretanju koje se tiču dopunskih mirovina.

Osnovne odredbe mogu se sažeti na sljedeći način:

  • Osoba koja izlazi iz modela zbog preseljenja u drugu državu članicu ne smije se tretirati različito od osobe koja izlazi iz modela, ali ostaje u državi članici s obzirom na njegova/njezina stečena prava. "Stečena prava na mirovinu" znači pravo na beneficije stečene nakon ispunjenja uvjeta traženih prema pravilima modela dopunske mirovine i, ako je to primjenjivo, prema nacionalnom zakonodavstvu.
  • Zemlje članice trebaju poduzeti odgovarajuće mjere za osiguranje isplate mirovina prema modelima dopunskih mirovina pripadnicima i bivšim pripadnicima tih modela, kao i drugih koji polažu prava po takvim modelima u svim državama članicama pod uvjetom da su sva ograničenja slobodnog kretanja plaćanja i kapitala zabranjena prema Članku 56 EC Ugovora

Smjernica ne pokriva ono što se često naziva "prenosivost" dopunskih mirovina, tj. mogućnost stjecanja mirovinskih prava (pa i za kraća razdoblja zaposlenja od onih koja se zahtijevaju po modelu minimalnoga "razdoblja stjecanja prava" ili na početku nečijeg zaposlenja), te zadržavanje prava na mirovinu prelaskom na novi model u slučaju mobilnosti posla. Nemogućnost prenosivosti može imati teške posljedice na mobilnost radnika.

Komisija je prepoznala negativan utjecaj smanjene prenosivosti dopunskih mirovinskih prava na mobilnost radnika. Savjetovala se s europskim socijalnim partnerima i predložila pregovore o europskom kolektivnom ugovoru u ovom području. Međutim, socijalni partneri imaju različita mišljenja o potrebi pokretanja pregovora. Kao posljedica toga, Komisija je 20.10.2005. usvojila konačni prijedlog "Direktive o poboljšanju prenosivosti dopunskih mirovinskih prava" (COM(2005)507).

    Prosljeđivanje:

  • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+