Cale de navigare

Pensii suplimentare

Pensiile suplimentare sunt o sursă importantă de venit pentru mulți europeni. Întrucât în majoritatea sistemelor de pensii suplimentare nu se aplică dispozițiile privind coordonarea sistemelor de securitate socială, UE a convenit asupra unor norme speciale de protecție a dreptului la pensie suplimentară al persoanelor care lucrează în mai multe țări din UE. Aceste norme se aplică în cazul sistemelor de pensii legate de ocuparea forței de muncă („pensii ocupaționale”).

De ce este importantă protecția dreptului la pensie suplimentară?

Din cauza anumitor norme privind sistemele de pensii suplimentare, lucrătorii își pot pierde o parte din drepturile la pensie suplimentară atunci când se stabilesc într-o altă țară din UE.

Sistemele le pot impune participanților să îndeplinească anumite condiții înainte ca drepturile lor de pensie să fie dobândite sau acordate în mod irevocabil. De exemplu, este posibil ca un angajat care părăsește locul de muncă și se mută într-un alt stat membru să nu aibă niciun fel de drepturi de pensie în cazul în care nu a lucrat pentru angajator o anumită perioadă.

Chiar dacă lucrătorului i s-au acordat drepturile de pensie atunci când a părăsit sistemul, valoarea lor viitoare poate fi afectată de inflație, cu excepția cazului în care drepturile de pensie sunt păstrate în mod corespunzător prin ajustarea valorii lor în timp.

Tratamentul egal și plățile transfrontaliere

Directiva 98/49/CE privind protecția dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care desfășoară activități independente a constituit un prim pas spre eliminarea obstacolelor legate de pensiile suplimentare care pun piedici în calea liberei circulații. Principalele dispoziții pot fi rezumate după cum urmează:

 • Drepturile la pensie dobândite de o persoană care părăsește un sistem de pensii pentru că se stabilește într-un alt stat membru trebuie păstrate la fel ca în cazul unei persoane care rămâne în statul membru respectiv.
 • Beneficiarii unui sistem de pensii suplimentare au dreptul să își primească prestațiile în orice stat membru.

Dobândirea și păstrarea drepturilor la pensie suplimentară (directiva urmează să fie transpusă până în 2018)

Directiva 2014/50/UE privind dobândirea și păstrarea drepturilor la pensie suplimentară a fost adoptată la 16 aprilie 2014. Aceasta stabilește următoarele standarde minime pentru protecția drepturilor la pensie a lucrătorilor mobili, pe care statele membre trebuie să le transpună în legislația națională până la 21 mai 2018:

 1. Dobândirea drepturilor
 • Plafonul referitor la durata raportului de muncă dincolo de care o persoană poate dobândi în mod irevocabil drepturi la pensie nu poate fi mai mare de trei ani.
 • Contribuțiile proprii ale angajaților nu se pierd niciodată. De exemplu, în cazul în care un lucrător părăsește un sistem de pensii înainte să își dobândească drepturile, acestuia i se rambursează propriile contribuții.
 • Sistemele nu sunt autorizate să stabilească o vârstă minimă mai mare de 21 ani pentru dobândirea drepturilor la pensie.
 1. Păstrarea drepturilor
 • În cazul în care părăsește un sistem de pensii, lucrătorul are dreptul să își păstreze drepturile la pensie dobândite în cadrul sistemului sau să le primească ca plată a capitalului.
 • Drepturile la pensie ale fostului lucrător trebuie păstrate în mod echitabil comparativ cu drepturile lucrătorilor actuali. Metoda de păstrare poate varia în funcție de natura sistemului. De exemplu, valoarea drepturilor de pensie poate fi ajustată în funcție de:
  • inflație sau nivelul de salarizare (de regulă, în cadrul unui sistem de prestații definite);
  • randamentul investițiilor obținut de către sistem (de regulă, în cadrul unui sistem de cotizații predefinite).
 1. Informare
 • Lucrătorii au dreptul să fie informați cu privire la modul în care o eventuală mobilitate le-ar putea afecta drepturile la pensie.
 • Foștii lucrători și urmașii acestora (dacă sistemul oferă indemnizații de urmaș) au dreptul să primească informații privind valoarea și modul de tratare a drepturilor lor.

Directiva se aplică lucrătorilor care se deplasează dintr-un stat membru în altul, însă statele membre pot aplica aceste condiții și lucrătorilor care își schimbă locul de muncă pe teritoriul aceleiași țări.

Directiva nu reglementează transferabilitatea pensiilor suplimentare, adică posibilitatea de a transfera drepturile de pensie către un alt sistem de pensii în cazul mobilității profesionale.