Горещи теми

RSS абонаментRSS абонамент

Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ

Предвижда се през 2014 г. да бъде даден старт на една от най-вълнуващите новости в Лисабонския договор — Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Това е глобална инициатива, която ще даде възможност на близо 4000 души да участват като доброволци в хуманитарни операции по света през 2014-2020 г.

Инициативата „Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ“ ще даде възможност на европейци, които искат да помагат на пострадали от кризи и бедствия, да го правят на практика, съчетавайки солидарността като европейска ценност с нуждата от запазване на живота и облекчаване на страданието. Инициативата става факт в момент, когато хуманитарните организации се нуждаят от повече добре подготвени хора, за да помагат на засегнати от бедствия общности.

Комисията се стреми да разработи европейски стандарти за управление на доброволците, участващи в хуманитарни проекти, и програма за обучение на доброволците, която да ги подготви за изпълнение на техните задачи. Инициативата „Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ“ ще се осъществява в тясно сътрудничество с водещи хуманитарни организации.

Предложението — очаква се скоро решение по него да вземе Европейският парламент — включва бюджет от 147,9 млн. евро, които ще се използват за мащабен пакет за обучение и стажове (54,8 млн. евро), разполагане на място (60,9 млн. евро), изграждане на капацитет в засегнати от бедствия общности (26,3 млн. евро) и спомагателни дейности.

Около 4000 души ще бъдат разположени през 2014-2020 г. Схемата ще включва и изграждане на капацитет за 4400 души местен персонал и доброволци. Очаква се други 10 000 души да подкрепят Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ по интернет за задачи, които могат да бъдат изпълнени от вкъщи с помощта на компютър.

Подготовката за създаването на корпуса започна през 2011 г. с три фази на пилотни проекти и около 270 доброволци, участващи в тях. Можете да научите повече за възможностите да се присъедините към пилотната схема на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощтук. http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/vacancies_en.htm.

Гражданите на ЕС изразиха подкрепата си за доброволческата програма на Съюза в областта на хуманитарната помощ: 88 % от участвалите в допитване „Евробарометър“ подкрепят инициативата.