Горещи теми

RSS абонаментRSS абонамент

Сирия: три години от началото на кризата

Хуманитарната криза в Сирия в момента е най-голямата от този род в света, като причинява лишения и страдания в страната и се отразява много отрицателно на региона. 

Сирия: три години от началото на кризата

Въстанието се превърна в истинска гражданска война, довела до смъртта на стотици хиляди хора, разселването на повече от 6,5 млн. души в страната и принудила над 3 млн. души да избягат в чужбина, за да спасят живота си. 

Близо 10,8 млн. души в Сирия се нуждаят от помощ. Според оценки 4,6 млн. от тях са блокирани в райони, където досега не е доставяна никаква или почти никаква помощ. Съобщава се за случаи на глад и за повторната поява на страшния полиомиелитен вирус. 

Тези, които успяха да прекосят границата, за да бъдат в безопасност, сега живеят трудно в Йордания, Ливан, Турция, Ирак, Египет и Северна Африка, борейки се да намерят подслон и храна за семействата си и училище за своите деца. Броятна бежанцитее над3 милиона души.

Едно цяло поколение деца е изложено на война, насилие и смърт и е лишено от основни свободи, закрила и образование. 

Нуждите 

Хуманитарната ситуация се влошава драстично през последните месеци. Поради ескалиращото насилие и все по-голямата несигурност в страната за хуманитарните работници е все по-трудно и опасно да вършат работата си. Нападенията срещу тях продължават: десетки са убити при изпълнение на задълженията си, а линейки и автомобили на ООН също са нападани. 

Нуждите от медицинска помощ, храна и подслон в страната се увеличават. Приоритет са лечението и евакуацията на ранените. Цивилните граждани, опитващи се да избягат от сраженията, се нуждаят от спешна помощ и защита. Освен спешните нужди цивилното население изпитва най-различни видове недостиг, включително нарастващ недостиг на гориво. 

Ангажиментът на Европа 

Европейският съюз е най-активният и щедър донор на хуманитарна помощ за жертвите на тази криза. Нашите приоритети са да осигурим помощ на разселените лица в Сирия и на сирийските бежанци в други страни.

За целта Европейската комисия и страните от ЕС предоставиха повече от 2,87 млрд. евро, за да помогнат на сирийците вътре в страната, както и на бежанците и на приелите ги общности. 

Европейската комисия е отпуснала 615 млн. евро хуманитарна помощ за Сирия и съседните страни. Още 526 млн. евро са предоставени чрез други инструменти на ЕС (например за образование, помощ за приемащите общности и местните общества). Комисар Кристалина Георгиева посети региона няколко пъти, за да оцени ситуацията и да привлече вниманието към страданията на жертвите. 

В допълнение към хуманитарната помощ в размер на повече от 1,1 млрд. евро, някои страни от ЕС предоставиха на сирийските бежанци и помощ в натура чрез Координационния център за реагиране при извънредни ситуации.

  • В Сирия с предоставеното от Европейската комисия финансиране за хуманитарни цели се осигуряват спешна медицинска помощ, закрила, хранителна помощ, вода, санитарно-хигиенни условия и подслон.
  • Извън границите на Сирия с това финансиране се оказва животоспасяваща помощ на бежанци — здравни услуги, храна, подслон, комплекти с хигиенни принадлежности, вода и санитарно-хигиенни услуги и закрила.

 

По инициатива на ЕС хуманитарните организации започнаха мащабна кампания за предотвратяване на загубата на цяло едно поколение деца: „Без изгубено поколение“, чиято цел е да се помогне на сирийските деца да избегнат нищетата, изолацията и травмата чрез дейности за образование и закрила.  

Финансирането от Комисията се предоставя чрез Червения кръст/Червения полумесец, различни НПО и хуманитарни агенции на ООН. Комисията поддържа ежедневна връзка с хуманитарните си партньори и координира хуманитарните си дейности със страните от ЕС и всички други значими донори. 

Европейската хуманитарна помощ е щедра, но тя е само лепенка върху кървяща рана. Тази криза може да бъде преодоляна само с прекратяване на всякакво насилие и намиране на устойчиво политическо решение. Едва когато това стане, сирийският народ може да се завърне по домовете си и да възстанови своята страна. Междувременно Европейската комисия ще продължи да помага на засегнатите от ужасната криза.