Моята дейност

RSS абонаментRSS абонамент

Моите приоритети

Ефективното предоставяне на хуманитарна помощ, адекватната реакция при кризи, превенцията и по-добрата подготовка за гражданска защита и активната координация с партньорите на ЕС – това са моите приоритети като европейски комисар. Постигането на тези приоритети зависи от ефективното използване на политическите инструменти и финансов ресурс на ЕС за помощ на засегнатите от хуманитарни, природни и други кризи – помощ, която се стремим да предоставяме по прозрачен и видим начин.

Сред задачите, по които работя, е изграждането на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ, който ще създаде нови възможности за европейските граждани да помагат на нуждаещите се и да променят света към по-добро.

  • "Възможно най-ефективното предоставяне на помощта на ЕС е един от основните приоритети в моята работа"

Като еврокомисар, управляващ значителен финансов ресурс, предназначен за най-нуждаещите се, мой дълг е да гарантирам, че този ресурс се управлява по възможно най-добрия начин, така че помощта, която Европа предоставя на хората в нужда, да има максимален ефект.

По-ефективната реакция на ЕС при бедствия – както в съюза, така и по света, е една от основните теми в мандата ми. Предвид тенденцията за все повече и все по-разрушителни бедствия, единният, навременен и резултатен отговор е по-важен от всякога. За да го постигнем, работим по няколко инициативи, които вече предложихме на държавите-членки и Европейския парламент. В работата си наблягам не само на реакцията на бедствия, но и върху подготовката и превенцията. Можем да направим много, за да намалим щетите от бедствията и да ограничим последиците от тях – особено ако работим заедно.

Средствата за хуманитарна помощ са ограничени. Сред задачите ми е да гарантирам наличието на финансиране, адекватно на нарастващите хуманитарни нужди. За да постигнем тази цел, сме длъжни да търсим максимални резултати от средствата, с които разполагаме – като работим с най-ефективните партньори и планираме, координираме и обменяме информация в хуманитарните си действия. Корпусът е планиран в Договора от Лисабон и през 2011 - Европейската година на доброволчеството – ще лансираме пилотната му фаза.