Горещи теми

RSS абонаментRSS абонамент

Борба с глада и бедността чрез устойчивост

Повтарящи се кризи оказаха въздействие върху живота на 31 млн. души в Африканския рог и в региона Сахел в Африка, а природни бедствия засегнаха тежко народи от Хаити до Япония. Тези факти са само част от аргументите в полза на необходимостта от дълготрайни усилия за повишаване на устойчивостта на уязвимото население. Благодарение на устойчивостта се спасяват повече човешки животи и се намалява бедността. Освен това тя е икономически изгодна, увеличава ефекта от предоставяната помощ и допринася за устойчивото развитие.

Поле в Палбоа (Буркина Фасо) © Raphael de Bengy, март 2012 г.

Устойчивостта е съвместен приоритет на европейските политики за хуманитарна помощ и развитие. Европейската комисия вече предложи мерки и предприема конкретни действия за повишаване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта на хората, застрашени от бедствия („Подходът на ЕС към устойчивостта: уроците от продоволствените кризи“ - съобщение). Тези действия допълват обещаващите резултати от инициативите на Комисията за подобряване на устойчивостта в районите на Сахел и Африканския рог съответно чрез инициативите „Световен алианс за инициативата за устойчивост (AGIR-Sahel)“ и „Подкрепа за устойчивостта на Африканския рог“ (SHARE).

Инициатива SHARE – възможност за общностите да се справят с тежки и по-чести бедствия

Водата е сериозен проблем в сухите земи на Африканския рог. © Malini Morzaria EU/ECHO

Водата е сериозен проблем в сухите земи на Африканския рог. © Malini Morzaria EU/ECHO

Сушите са по-чести и по-тежки в региона на Африканския рог. Също така те нанасят щети на повече хора в резултат на ръста на населението, недостига на ресурси и комбинацията с политическа нестабилност. Това означава, че милиони хора, особено най-бедните, нямат шанс да излязат от затрудненията, причинени от минали суши и да се подготвят за предстоящи такива.

През 2011 г. Африканският рог претърпя една от най-сериозните суши за последните 60 години. Тя доведе до голяма хуманитарна криза, която засегна на 13 млн. души в Кения, Етиопия, Джибути и Сомалия.

След тази криза Европейската комисия постави началото на инициативата SHARE, за да подобри умението на хората, общностите и страните да се справят с повтарящи се кризи. С помощ в размер на над 270 млн. евро през 2012 и 2013 г. SHARE допринася за повишаване на устойчивостта чрез подобряване на възможностите на земеделските и животновъдните общности да изкарват своята прехрана и да разчитат на обществени услуги.

Инициатива AGIR – намаляване на уязвимостта в проблемни региони

През 2012 г. тежката суша и провалената реколта оставиха 18 млн. души в африканския регион Сахел без достатъчно храна. Това природно бедствие бе утежнено от бедността, лошото управление и достъп до основни услуги, влошаването на състоянието на околната среда и бързия ръст на населението. Нивата на недохранване се повишиха, особено сред най-бедните и най-уязвимите (деца, жени).

Докато сушата е неизбежна, гладът и страданията мога да бъдат предотвратени. Ето защо през юни 2012 г. Европейската комисия започна инициативата AGIR-Sahel в сътрудничество с правителства, агенции на ООН и други организации от областта на хуманитарната помощ и развитието. Инициативата представлява план с насоки за по-добра координация на хуманитарната помощ и помощта за развитие, за да може чрез нея да се осигури по-добра защита на най-уязвимите от бъдещи бедствия.