Горещи теми

RSS абонаментRSS абонамент

Мали: криза в кризата

Мали се превърна в сцена на извънредна хуманитарна ситуация. През 2012 г. страната бе засегната от тройна криза: глад, политическа криза и все по-задълбочаващ се конфликт в северната ѝ част. В резултат на това хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си, опитвайки се да оцелеят на друго място в страната или като бежанци в съседните страни.

ситуацията в Мали

Международната военна операция в северната част на страната досега не е довела до нарастване на хуманитарните нужди. Това бе потвърдено от комисар Кристалина Георгиева, която посети Мали през януари, по-малко от месец след предишното си посещение там. Тъй като обаче офанзивата достигна Тимбукту и Гао, нуждите могат да се повишат. За да гарантира достатъчна помощ Европейската комисия отдели още 20 млн. евро за подпомагане на страната. Тази сума се прибавя към вече отпуснатите от нея 78 млн. евро за преодоляване на съществуващите кризи.

Помощта от ЕС позволява на агенциите на ООН и на неправителствени организации да реагират на хуманитарните нужди в Мали, предоставяйки медицинска помощ и консумативи, храна, питейна вода и санитарно-хигиенни съоръжения, профилактика и лечение при епидемии. Комисията финансира и предоставянето на помощ за малийските бежанци в съседните страни, покриваща основни нужди като подслон, храна, здравно обслужване, ваксинации, питейна вода и санитарна инфраструктура, хигиена, нехранителни стоки и образование. Въведени са планове за действие в извънредни ситуации за справяне с евентуалния наплив от бежанци в резултат на последното развитие на конфликта.

Основният проблем, пред който са изправени хуманитарните организации в Мали, е достъпът. Това води до недостиг на информация за хуманитарните нужди и пречи на екипите за помощ да достигат до всички нуждаещи се. Комисар Георгиева призова всички страни в конфликта да не възпрепятстват предоставянето на помощ и да зачитат международното хуманитарно право.