На фокус01 ноември 2014

Комисията на Юнкер

Авторитетен и опитен екип ще работи за промяна

Комисията и нейните приоритети

Новини

Juncker Commission group photo © EU

Press release01 ноември 2014

The Juncker Commission takes office

Today the Juncker Commission is starting its term of office. President Jean-Claude Juncker said: "Together with my strong and experienced team I look forward to being at the helm of the European Commission for the next five years."

Christos Stylianides © EU

Statement24 октомври 2014

EU Ebola coordinator appointed

At the initiative of President Jean-Claude Junker, the European Council appointed Christos Stylianides as the European Union's Ebola response coordinator helping to fight against the Ebola virus.

Calculator © EU

Statement28 октомври 2014

Vice-President Katainen on the Draft Budgetary Plans

European Commission will adopt opinions on detailed assessment by 30 November.

Закони и политики

Европейската комисия работи в много области на политиката и е инициатор на законодателния процес в ЕС

Живот, работа и пътуване в ЕС

Вашите права и възможности