Навигационна пътека

Указател по дейности на Комисията

За общи въпроси и информация за ЕС позвънете на 00 800 6789 10 11, изпратете ел.писмо или използвайте услугата за онлайн помощ.

Свържете се с генерална дирекция на Комисията в зависимост от дейността или областта на политиката, която ви интересува:

Бюджет

Външни отношения

Вътрешен пазар и услуги

Вътрешни работи

Генерален секретариат на Комисията

Данъчно облагане и митнически съюз

 • За контакти (TAXUD) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Действия за климата

 • За контакти (CLIMA) English (en)

Енергетика

 • За контакти (ENER) English (en)

Здравеопазване и потребители

Икономически и финансови въпроси

 • За контакти (ECFIN) English (en)

Информатика

Исторически архиви

Комуникации

 • За контакти (COMM) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Конкуренция

 • За контакти (COMP) English (en)

Култура

Младеж

Научни изследвания и иновации

Обществено мнение

Околна среда

 • За контакти (ENV) English (en)

Писмени преводи

 • За контакти (DGT) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Помощ за развитие

Правосъдие

Промишленост и предприемачество

 • За контакти (ENTR)
 • Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI)

Публикации

Разширяване на ЕС и европейска политика за съседство

 • За контакти (ELARG) English (en)

Регионална политика

Рибарство и морско дело

Селско стопанство и развитие на селските райони

Спорт

Статистически данни - Евростат

Транспорт и мобилност

 • За контакти (MOVE)
 • Изпълнителна агенция за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-TE A)

Трудова Заетост, социални въпроси и социално приобщаване

Търговия

 • За контакти (TRADE) English (en)

Устни преводи

Хуманитарна помощ и реакция при кризи

Централна библиотека

Цифрови технологии

 • ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (Connect) English (en)

Човешки ресурси и сигурност

 • За контакти (HR) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?