Горещи теми

RSS абонаментRSS абонамент

Бюджет за хуманитарна помощ за 2012 г.

През 2012 г. Европейската комисия предвижда финансиране на хуманитарни операции в 36 държави или региона. Тя отпуска бюджет от 640 милиона евро за хуманитарна помощ през следващата година. Проектите ще се изпълняват посредством Генерална дирекция „Хуманитарната помощ и гражданска защита“ на Комисията (ECHO).

Работници, които разтоварват чанти в склад на „Лекари без граници“ (MSF) © EC/ECHO/Patrick Vercammen

Бюджетът за хуманитарна помощ се основава на оценка на нуждите на най-уязвимите групи от населението в света. Петте най-големи хуманитарни операции, които ще получат финансиране през следващата година са в Судан, Северен и Южен, (87 милиона евро), Демократична република Конго (44 милиона евро), окупираните палестински територии (40 милиона евро), региона Сахел (45 милиона евро) и Африканския рог (102 милиона евро). Всички те са в състояние на мащабни и продължителни кризи, предизвикани от конфликти и/или недостиг на храни.

Най-голямата операция в бюджетно отношение засяга Африка на юг от Сахара, за която са заделени 52 % от предоставяното от Комисията финансиране за хуманитарни цели за справяне със сушата и продоволствената несигурност, които засягат тежко населението в региона на Африканския рог и Сахел. В тези два региона е необходимо да се предприемат действия за предотвратяване на продължаващите (в Африканския рог) и предстоящите (в Сахел) широкомащабни продоволствени кризи. Хуманитарната помощ на Комисията ще бъде насочена не само към задоволяване на краткосрочните нужди, но също и към изграждане на устойчивост на населението в тези най-уязвими региони, което има малък шанс да се възстанови от повтарящите се кризи.

Забравените кризи, на които често се отделя много малко внимание в медиите и сред донорите, също са обхванати от това решение за хуманитарно финансиране. 15 % от бюджета за следващата година са заделени за 11 забравени кризи, които включват бежанците от Сахрави в Алжир, бутанските бежанци в Непал и жертвите на вътрешния въоръжен конфликт в Централноафриканската република (вижте също Оценка на забравените кризи за 2012 г. ).

През 2011 г. общата сума за хуманитарна помощ, предоставена от Комисията, надхвърли 1,1 милиарда евро. В допълнение, към финансирането за хуманитарна помощ, бяха осигурени резервни ресурси за извънредни ситуации, които бяха използвани напълно според нуждите на жертвите на големи и непредвидими бедствия, като например, земетресението в Япония, глада в Африканския рог, наводненията в Югоизточна Азия, кризата в Либия и тази в Кот д'Ивоар

Резервът за извънредни ситуации е наличен за 2012 г. също и в случай че хуманитарните предизвикателства и непредвидимите бедствия не могат да бъдат обхванати от разпределените 640 милиона евро. Комисията остава винаги готова да реагира на растящата честота и интензивност на бедствията. Днес огромните вълни от бежанци и растящите цени на храните правят хуманитарния контекст още по-сложен и предизвикателен.

Част от бюджета за хуманитарна помощ на Европейската комисия е определен за превенция и подготовка, които в дългосрочен аспект спасяват животи по възможно най-икономически ефективния начин. Насърчаването на устойчивостта на уязвимите общности и изграждането на мостове между дейностите в сферата на хуманитарната помощ и развитието ще бъдат сред ключовите приоритети на работата на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ през следващата година.

Всички решения за хуманитарно финансиране за 2012 г. са достъпни тук

Контекст

Бюджетът на Европейската комисия за хуманитарна помощ се разпределя на базата на ежегодната Оценка на глобалните потребности (GNA). Хуманитарната помощ се разпределя чрез партньорските организации на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“: агенциите на ООН, неправителствените организации и организациите от семейството на Червения кръст/Червения полумесец. Хуманитарната помощ на ЕС се основава на принципите на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост. Всяко решение за предоставяне на хуманитарна помощ трябва да бъде в съответствие с тези четири принципа, които са в основата на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.