Навигационна пътека

Правна информация

Информацията на този уебсайт подлежи на отказ от отговорност, авторски права и правила относно защитата на личните данни.

Отказ от отговорност

Европейската комисия поддържа този уеб сайт с цел подобряване на обществения достъп до информация относно нейните инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Нашата цел е да следим за актуалността и достоверността на тази информация. Ако ни бъдат посочени грешки, ще се постараем да ги отстраним.
Въпреки това Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията, съдържаща се в този сайт.

Тази информация:

 • е само от общ характер и не се отнася за конкретните обстоятелства на дадено частно лице или общност;
 • не винаги е всеобхватна, пълна, точна или осъвременена;
 • понякога е свързана с външни сайтове, които са извън контрола на Комисията и тя не носи отговорност за тях;
 • не съдържа професионални или правни съвети (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги трябва да се обръщате към съответния квалифициран специалист)

Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Само Официален вестник на Европейския съюз (неговата печатна версия или, от 1 юли 2013 г., електронната версия на уебсайта EUR-Lex) е автентичен и има правна сила.

Наша цел е да сведем до минимум неточностите, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни и информация на нашия сайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Комисията не поема отговорност по отношение на такива проблеми, появили се в резултат от използването на този сайт или на други външни сайтове, свързани с него.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничава отговорността на Комисията в разрез с изискванията, заложени в приложимото национално законодателство, нито да я освобождава от отговорност в области, за които това не е възможно съгласно това законодателство. 

Авторско право

© Европейски съюз, 1995-2016 г.

Възпроизвеждането е разрешено, при условие че е упоменат източникът. Политиката за повторна употреба на документи на Европейската комисия [772 KB] се прилага в съответствие с нейното решение от 12 декември 2011 г.

Общият принцип за повторно ползване може да подлежи на специфични условия, посочени в отделните декларации за авторски права. Поради тази причина съветваме потребителите да прочитат декларациите за авторски права за всеки отделен документ на съответните уебсайтове в Europa. Възпроизвеждането не се отнася до документи, за които важат авторски права на трети лица. 

Защита на личните данни

Европейският съюз е ангажиран със защитата на личния живот на потребителите.
Политиката за "защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността" се основава на Регламент (EО) № 45/2001 PDF [242 KB] danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.
Тази обща политика обхваща съвкупността от институционални сайтове на Европейския съюз с домейн .eu.
Можете да разглеждате повечето от тези сайтове, без да давате никаква лична информация за себе си, но в някои случаи се изисква да посочите лични данни, за да можете да използвате електронните услуги които желаете.
Уеб сайтовете, които изискват подобни данни, ги обработват в съгласие с политиката, описана в гореспоменатия регламент и предоставят информация за използването на вашите данни в своите декларации за защита на личните данни.

В тази връзка:

 • За всяка отделна електронна услуга има контролиращ орган, който определя целите и начините на обработване на личните данни и гарантира спазването на политиката за защита на личните данни при конкретната услуга.
 • Във всяка институция има длъжностно лице за защита на данните, което следи за прилагането на разпоредбите на регламента и съветва надзорните органи при изпълнение на техните задължения (виж член 24 от регламента);
 • За всички институции Европейският надзорен орган по защита на данните действа като независим контролен орган (виж членове 41 до 45 от регламента).

Съвкупността от институционални уеб сайтове на Европейския съюз с домейн .eu съдържат връзки към външни сайтове. Тъй като ние нямаме контрол над тях, съветваме ви да прегледате техните политики за защита на личните данни.

Какво представлява електронната услуга?
Електронните услуги на сайта EUROPA представляват услуга или ресурс, достъпен чрез интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и фирмите, от една страна, и европейските институции, от друга.

В EUROPA съществуват или ще бъдат предлагани три вида електронни услуги:

 1. Информационни услуги, които предоставят на гражданите, медиите, фирмите, администрациите и други участници в процеса на вземане на решения лесен и ефективен достъп до информация като по този начин подобряват прозрачността и разбирането на политиките и дейностите на ЕС;
 2. Услуги за интерактивна комуникация, които позволяват едно по-добро общуване с гражданите, фирмите, гражданското общество и публичните действащи лица като по този начин се улесняват политическите консултации и механизмите за обратна връзка с цел да се допринесе за формирането на политиките, дейностите и услугите на ЕС;
 3. Транзакционни услуги, които позволяват достъп до всички основни форми на операции с ЕС, напр. обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, продобиване или покупка на документи и т.н.

Информация, съдържаща се в конкретна декларация за защита на личните данни.
Декларацията за защита на личните данни съдържа следната информация за използването на вашите данни:

 • Каква информация, с каква цел и с какви технически средства ЕС събира единствено тези лични данни, които са нужни за постигане на конкретната цел. Данните няма да се използват повторно за несъвместими цели;
 • Кой има достъп до вашите данни. ЕС съобщава информация на трети страни само ако това е необходимо за изпълнение на целта (целите), определена(ни) по-горе, и на споменатите (видове) получатели. ЕС не разкрива вашите лични данни за провеждане на маркетингови проучвания.
 • Как можете да имате достъп до вашите данни, да проверявате точността им и, ако се наложи, да ги коригирате. Като субект на данните вие имате право да възразявате срещу обработката на данните ви при непреодолими легитимни основания освен ако данните са необходими за съобразяване със законно задължение или за изпълнението на договор, по който вие сте страна, или за цели, за които вие недвусмислено сте дали вашето съгласие;
 • Колко време се съхраняват вашите данни. ЕС съхранява данните само за времето, което е необходимо за изпълнение на целите на събирането или последващата обработка;
 • Какви са мерките за сигурност, които се предприемат за запазване на вашите данни от възможни злоупотреби или непозволен достъп;
 • Към кого да се обърнете за въпроси или оплаквания.

Europa Analytics

Europa Analytics e корпоративната услуга за оценка на ефективността на уебсайтовете на Европейската комисия на портала EUROPA.

Повече за Europa Analytics.

Как обработваме електронните писма, които вие ни изпращате?

Много уеб страници от сайта Europa имат бутон "За контакти", чрез който се активира вашата софтуерна програма за електронна поща и вие можете да изпратите вашите коментари до определена функционална пощенска кутия.

Когато изпращате такива писма, вашите лични данни се събират само доколкото това е необходимо, за да ви бъде даден отговор. Ако управленският екип на пощенската кутия не може да ви отговори, писмото ви ще бъде препратено към друга служба. Ще ви уведомим по електронен път към коя служба е било препратено вашето запитване.

Ако имате въпроси относно обработката на вашето електронно писмо и съответните лични данни, не се колебайте да ги включите в писмото.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?