Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Комисари (2010-2014 г.)

Научете повече за всеки един от членовете на втората комисия на Барозу и за техните портфейли.

Как работим

Комисията се състои от колегиума на 28-те членове на Комисията, включително председателя и заместник-председателите. Комисарите, по един от всяка държава в ЕС, осигуряват политическото ръководство на Комисията по време на 5-годишния й мандат. Всеки комисар носи отговорност, възложена му от председателя, за конкретни области на политиката.

Запознайте се с Комисията

Терминът „Комисия“ се отнася както за „колегиума“ от членове на Комисията, така и за подчинената им публична администрация, която се намира основно в Брюксел. Комисията също така има служба („представителство“) във всяка държава на ЕС.

Прозрачност

  • Декларации за интереси на комисарите
  • Парични възнаграждения на комисарите English
  • Списък на специалните съветници на членовете на Европейската комисия English
  • Публичен регистър на подаръците на стойност над €150 français
 

Дейности за седмицата

Основни точки за обсъждане тази седмица:

Дейности за седмицата

Важна стъпка към изграждането на банков съюз — Парламентът ще гласува по три текста, които са резултат от законодателната работа на Комисията за укрепване на европейската финансова рамка

 
 


Всички дейности от дневния ред за седмицата

Протоколи от предишни заседания

Новини

От членовете на колегиума

José Manuel Barroso

ПАКЕТ ОТ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА УКРАЙНАpdfИзбор на превод за предходната връзка 

03/04/2014

  • EU-Africa Summit: President Barroso holds opening speech English (en)
  • ПАКЕТ ОТ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА УКРАЙНА pdfEnglish (en)
 
 

Останете във връзка с тях