Горещи теми

RSS абонаментRSS абонамент

Кризата в Африканския рог: една година по-късно

Сушата, войната и гладът в Африканския рог причиниха, по отношение на мащаб и степен на сериозност, най-тежката хуманитарна криза през 2011 г. Близо 13 милиона души се нуждаеха от спешна помощ в региона на Източна Африка.

Комисар Георгиева по време на посещението й в бежанския лагер „Дадааб“ в Кения (c) ЕС

Кризата достигна своя пик през юли 2011 г., когато ООН обяви глад в Южна Сомалия. По това време имаше масово бягство на бежанци от Сомалия – почти половин милион души бягаха от конфликта, глада и загубата на поминък. Много от тези, които оцеляха по време на преселението, намериха подслон в други бедни, безводни и несигурни места като Йемен, Етиопия и особено „Дадааб“ – най-големият бежански лагер в света, намиращ се в Кения, чието население се увеличи до половин милион души.

Европейският съюз реагира, като осигури хуманитарна помощ по време на най-ранните етапи на кризата – помощ, която беше многократно увеличена, за да отговори на растящите нужди. От 2011 г. до днес ЕС е осигурил 788 милиона евро под формата на хуманитарна помощ за региона. Само Европейската комисия е осигурила 181 милиона евро под формата на хуманитарна помощ през 2011 г., за да помогне на 6,5 милиона души в Етиопия, Кения, Джибути и Сомалия. Комисар Георгиева посети региона два пъти, за да се увери, че помощта на ЕС е възможно най-ефективна. До този момент през 2012 г. Европейската комисия вече е предоставила 132 милиона евро под формата на хуманитарна помощ за Африканския рог.


          
        jpeg - 75 KB [75 KB]

Европейската помощ е насочена към опазване на ресурси, които са от жизненоважно значение за поминъка на най-уязвимите общности, и към осигуряване на достъп до храна за онези, които са загубили всички начини да я произвеждат или купуват. Най-важните целеви групи са бежанците, децата и пастирското население. Акцентът на помощта от ЕС продължава да бъде продоволствената помощ и осигуряването на вода и санитарно-хигиенни съоръжения. Хуманитарните усилия, както и сравнително добрия дъждовен сезон тази година, подобриха продоволствената сигурност в Африканския рог и гладът утихна. И все пак, предизвикателствата остават, особено в Сомалия и бежанските лагери със сомалийци в Кения и Етиопия, където хуманитарните работници са застрашени от конфликти и рискуват безопасността си, за да доставят помощта до тези, които се нуждаят от нея. Броят на уязвимите хора също остава голям, особено сред бежанците, които се нуждаят от устойчиви решения, както и в районите, където валежите не са достатъчни за добра реколта.

Хроничните проблеми също остават – бедност, конфликти и липса на устойчив поминък. В комбинация с по-честите и тежки периоди на суша, причинени от изменението на климата, тези проблеми увеличават риска от бъдещи кризи с глада.

За да гарантира, че Африканският рог има шанс да прекъсне порочния кръг от периоди на суша и глад и за да се развива, през пролетта на 2012 г. Европейската комисия обяви стартирането на инициативата SHARE („Подкрепа за устойчивост на Африканския рог“). Тя инвестира 250 милиона евро в подкрепа на възстановяването от сушата и за засилване на устойчивостта на населението на подобни кризи. SHARE цели разкриване на работни места, подобряване на достъпа до чиста вода и санитарни съоръжения, извършване на дейности в подкрепа на поминъка, подобряване на подготовката за реакция при бедствия и изграждане на по-здрави мостове между проектите за хуманитарна помощ и тези за развитие. Инициативата SHARE ще продължи до 2020 г. – доказателство за дългосрочния ангажимент на комисията към Африканския рог.