Горещи теми

RSS абонаментRSS абонамент

Европейски капацитет за реакция при бедствия

Честотата и интензивността на природните и причинени от човека бедствия нарастват. През октомври 2010 г. Комисията направи редица предложения, които целяха укрепване на капацитета на ЕС за реакция при бедствия.


В основата на тази инициатива ще бъде създаването на доброволчески резерв, съставен от експерти от държавите-членки, и активи, поставени в готовност за използване при операции на ЕС.


Друго ключово предложение е създаването на Европейски център за спешно реагиране, който ще отговоря за координирането на реакцията при бедствия на екипите на гражданска защита на ЕС.

Хеликоптер, предоставен чрез Механизма за гражданска защита на ЕС, натоварен с кутии с помощи © ЕС

Европейската комисия предлага по-добра, по-бърза и по-ефективна реакция на ЕС при кризи.

Понастоящем ЕС може да използва широк набор инструменти при реагиране на големи бедствия. Това включва използване на активите за гражданска защита на държавите-членки чрез Механизма за гражданска защита на ЕС English и предоставяне на хуманитарна помощ от ЕС на жертвите на природни бедствия извън ЕС English.

Ползата от тези инструменти е широко призната. Но поради увеличаването на честотата и интензивността на големи бедствия (както природни, така и предизвикани от човека), Комисията взема решение да засили съществуващите мерки.

Само през 2010 г. Европа и страните в най-близко съседство преживяха серия особено големи бедствия — от поройни валежи и силни бури в Западна Европа, големи наводнения в Централна Европа, облаци от вулканична пепел след вулканичното изригване в Исландия, до невиждани горски пожари в Русия. През 2010 г. бяха регистрирани две от най-големите природни бедствия през последните десетилетия: земетресението в Хаити и наводненията в Пакистан, като и двете доведоха до загуба на много човешки животи и повсеместно разрушение.

В този контекст Европейската комисия прие съобщение „Към подобряване на европейската реакция при бедствия: ролята на гражданската защита и хуманитарната помощ“.

Съобщението определя начините, по които може да бъде подобрена незабавната реакцията на ЕС при природни и причинени от човека бедствия (с изключение на въоръжени конфликти). По-специално в него се предлага създаване на Европейски капацитет за реакция при бедствия (включващ подробни примерни сценарии, планиране на активите за гражданска защита на държавите-членки, транспортни разпоредби и доброволчески резерв на ресурсите на държавите-членки, които ще бъдат поставени в готовност за навременна европейска реакция). Целта е да бъде заменена настоящата система с такава, която дава възможност за по-добро предвиждане и незабавна реакция. Подобни разпоредби бяха успешно тествани от Комисията чрез пилотни проекти.

Съобщението представя и създаването на Европейски център за спешно реагиране. Този център ще бъде активен денонощно и ще бъде създаден чрез сливането на кризисните звена за хуманитарна помощ и за гражданска защита. Центърът ще служи като платформа за по-ефективна реакция на ЕС, като събира информация за бедствия, наблюдава заплахите, подготвя сценарии и координира усилията на ЕС за реакция при бедствия. Той ще поддържа пряка връзка с органите, отговарящи за гражданската защита и хуманитарната помощ на държавите-членки, което ще позволи пренасочването на всичката материална помощ към пострадалите.