Горещи теми

RSS абонаментRSS абонамент

Наводнения в Пакистан

Една година след най-тежките наводнения през последните 80 години, уязвимото население на Пакистан все още се бори да се възстанови от негативните последици от бедствието. Европейският съюз продължава да оказва подкрепа на най-засегнатите посредством щедра хуманитарна помощ. Повече от 20 милиона души пострадаха при наводненията, взели над 1 900 жертви, а 12,5 милиона души имаха нужда от спешна хуманитарна помощ.


През 2010 г. Европейската комисия подпомогна пострадалите най-тежко от бедствието, осигурявайки хуманитарна помощ на стойност 150 милиона евро. Допълнителни 76 милиона евро бяха отпуснати, за да покрият нестихващите остри нужди от подслон, чиста вода и санитарни услуги, прехрана, възстановяване на средствата за препитание и здравеопазване в засегнатите райони.


Наводненията в Пакистан: една година по-късно

163 души от Качело чакат лодка © ЕС

Ситуацията през 2010

През юли 2010 г. безпрецедентни наводнения опустошиха обширни територии в Пакистан, отнемайки животи и причинявайки огромни разрушения. ЕС незабавно мобилизира спешна помощ, посрещайки нуждите от първа необходимост на хората, принудени от бедствието да напуснат домовете си. По най-бърз начин бяха предоставени питейна вода и медицински грижи. Европейският механизъм за гражданска защита беше задействан, общият принос на ЕС за хуманитарна помощ възлизаше на 437 милиона евро (150 милиона евро от ECHO и 287 милиона евро от държави-членки, включително почти 12 милиона евро материална помощ). Помощта беше разпределяна чрез ООН, Червения кръст и международните неправителствени организации, в координация с пакистанските власти.

Огромният размер на бедствието изисква дългосрочна подкрепа и сега приоритетът на Комисията е да осигури ефективно преминаване от подпомагане към възстановяване.

От края на юли, продължителни и обилни мусонни дъждове в Пакистан причиниха най-големите наводнения, регистрирани в страната от 1929 насам. Загинаха 1 752 души, 2 701 бяха ранени и над 1,8 милиона жилища бяха повредени или разрушени. Според данни на ООН 12 милиона души в страната са имали нужда от хуманитарна помощ. Наводненията разрушиха посеви, препитание, държавни учреждения, пътища, мостове и други видове инфраструктура в обширни области в Пакистан. Жертвите също така бяха заплашени от сериозни епидемии като вирусни и предизвикани от мръсната вода заболявания (диария/холера и малария/денга), които се разпространяват силно в бедствени условия.

Реакцията на ЕС

Реакцията на Европейския съюз (Комисията и държавите-членки) беше бърза и щедра. Комисията одобри първото разпределение на средства от 30 милиона евро на 30 юли, когато стана ясно какъв е мащабът на пораженията от мусоните. На 11 август бяха одобрени още 10 милиона евро като спешна мярка. На 18 август бяха обявени още 30 милиона евро, което увеличи предоставената от Комисията помощ на 70 милиона евро.

Комисията изпрати експерти в областта, за да оценят нуждите на място и да се уверят, че средствата са използвани рационално и са достигнали до жертвите от наводненията. На 5 август беше задействан Механизмът за гражданска защита на ЕС. Много държави-членки предложиха материална помощ. На 19 август в Исламабад беше разположен европейски екип за гражданска защита с цел координиране на тази помощ. Понастоящем Дирекцията за хуманитарната помощ и гражданска защита (ECHO) на Европейската комисия разполага с 10 хуманитарни експерта в страната.

Допълнителна подкрепа

Освен материалната подкрепа, предоставена на пакистанското правителство чрез Европейския механизъм за гражданска защита, държавите-членки, предоставиха пряка помощ чрез системата на ООН, Движението на Червения кръст и международните НПО. До края на 2010 европейската хуманитарна помощ за наводненията в Пакистан — общо от Комисията и държавите-членки — достигна 240 милиона евро.

Комисар Георгиева посети Пакистан в периода между 23 и 27 август, за да изрази солидарността на ЕС към населението и властите на Пакистан и помоли да бъде осигурен пълен достъп на хуманитарните работници до нуждаещите се. Комисарят направи също оценка на текущата международна хуманитарна реакция с партньорите, както в Исламабад, така и на място в засегнатите региони. По време на посещението си в Пакистан, комисар Георгиева публикува впечатленията си от страната, които могат да бъдат прочетени в блога й.