Горещи теми

RSS абонаментRSS абонамент

Кризата в Либия

Вълненията в Либия продължават от февруари, когато в страната започнаха масови протести срещу режима на Кадафи. Последвалите боеве предизвикаха масов отлив на хора, предимно работници-имигранти, към съседните държави.

Кристалина Георгиева проследява хуманитарните операции в Тунис © ЕС

Европейският съюз е предоставил хуманитарна помощ на стойност над 156,5 милиона евро от началото на пролетта, когато кризата започна. Приносът на Европейската комисия за цялостния европейски финансов пакет за хуманитарна помощ е над 80,5 милиона евро. Комисията помогна за мобилизирането на екипите и ресурсите за гражданска защита на ЕС за облекчаване на положението на цивилните граждани както в Либия, така и на нейните граници. От началото на кризата екипите за хуманитарна помощ на Комисията работят на място с хуманитарните партньори, за да гарантират, че приоритетните нужди се задоволяват и помощта се координира адекватно както в Либия, така и в съседните страни.

Настояща ситуация

Хуманитарната ситуация в Либия значително се подобри, а хуманитарните нужди се задоволяват в основни линии. Въпреки това, координацията на хуманитарните действия, достъпът до и защитата на цивилното население – особено африканците от Субсахарска Африка, вътрешно разселените лица, малцинствените групи и бившите бойци – остават сериозен хуманитарен проблем. Друг хуманитарен проблем е сериозното замърсяване с мини, оръжия и амуниции в бивши райони на боеве, особено в Сирт и Бани Уалид.

Европейската комисия осигурява допълнително финансиране от 500 000 евро, за да отговори на нарастващата нужда от бързо обезвреждане на неексплодирали артилерийски снаряди и скрити мини на бойните полета в Либия, като с това общата сума, осигурена от Комисията за финансиране на противоминни действия в Либия, достига до 2 милиона евро.

Последна информация за хуманитарната ситуация и предоставената помощ в Либия

ppt8 - 285 KB [285 KB]


Контекст

Европейският съюз е най-големия доставчик на хуманитарна помощ по време на тази криза. Хуманитарната помощ, финансирана от Комисията, помогна на: хората, бягащи от Либия, репатрирането на граждани на трети страни, помощта за либийците и бежанците, които не могат да се върнат в родните си страни, евакуацията на европейците и предварителното разполагане на спешни ресурси за осигуряване на помощ във вътрешността на Либия.

По време на цялата криза Комисията координира своите действия с хуманитарните партньори и държавите-членки на ЕС. Това означава, че бързото и ефективно увеличаване и доставка на помощи в цяла Либия може да се гарантира, а нуждите да се установят и разгледат незабавно.

Комисията изпрати екипи от експерти по хуманитарна помощ и гражданска защита на границите с Тунис, Египет и Алжир, както и във вътрешността на Либия. Веднага щом беше осигурен достъп на хуманитарната помощ до Триполи – в края на август – Комисията откри бюро за хуманитарна помощ в либийската столица. Това гарантира, че помощта, предоставена от Европейския съюз в сферата на здравеопазването, медицинските грижи, храните и питейната вода, се доставя възможно най-бързо, а нововъзникналите нужди се установяват и разглеждат незабавно. Комисар Георгиева посети либийско-тунизийската граница през март, за да координира хуманитарната реакция на ЕС и да обсъди ситуацията с тунизийските власти и хуманитарните партньори.

В първите седмици на кризата Механизмът на ЕС за гражданска защита изигра важна роля при евакуацията на гражданите на ЕС от Либия и репатрирането на граждани на трети страни, които бягаха от Либия и бяха блокирани на границите на страната. С общи европейски усилия 5 800 европейски граждани бяха качени на самолети или кораби и отведени в безопасност, а над 2 000 граждани на трети страни бяха транспортирани до родните им страни.