Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Časté dotazy - Uplatňování nároku a příslušné formuláře

Navštívili jste již naše stránky týkající se uplatňování nároků a příslušných formulářů?

Přenosné dokumenty (evropské formuláře)

Přenosné dokumenty nahrazují dřívější evropské formuláře. Vystavuje je příslušný úřad sociálního zabezpečení, u kterého jste pojištěni.

Každý dokument obsahuje údaje o dané osobě (v některých případech i o rodinných příslušnících), jeho jméno a další identifikační údaje. Je též opatřen podpisem a razítkem úřadu sociálního zabezpečení, který tento dokument vydal.

Přenosný dokument používaný pro účely koordinace sociálního zabezpečení je v levém horním rohu označen vlajkou EU. V pravém horním rohu se nachází odkaz na koordinaci systémů sociálního zabezpečení a v dolní části dokumentu najdete název orgánu, který ho vydal. V tomto ohledu se liší jedině evropský průkaz zdravotního pojištění. >> Více informací najdete na našich stránkách věnovaných evropskému průkazu zdravotního pojištění

Ztratíte-li přenosný dokument, měli byste okamžitě informovat úřad sociálního zabezpečení, který ho vydal, a postupovat podle jeho pokynů. Ty se mohou v jednotlivých členských státech a u různých druhů dokumentů lišit. Ve většině případů však nepřijdete o práva, jež ztracený dokument dokládal. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Zdravotní péče

Evropský průkaz zdravotního pojištění je přenosný dokument, který prokazuje váš nárok na nutnou zdravotní péči při dočasném pobytu v zahraničí (tedy v zemi, v níž nemáte bydliště). Evropský průkaz zdravotního pojištění mohou získat všichni, kdo mají zákonné zdravotní pojištění v některé ze zemí EU, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku nebo Švýcarsku.

V případě, že žijete v některé ze zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku, ale přitom jste pojištěni v jiné z nich, je třeba se zaregistrovat v systému zdravotní péče pomocí formuláře S1.

Typickým příkladem jsou důchodci, kteří žijí v zahraničí. Formulář S1 mohou také využít rodinní příslušníci migrujících pracovníků, kteří žijí v zemi původu, ale přitom mají sociální pojištění ve státě, v němž daný člen rodiny právě pracuje.

Dříve se k těmto účelům používaly formuláře E106, E109, E120 a E121.

>> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Prostřednictvím formuláře S2 můžete prokázat váš nárok na plánovanou zdravotní péči v jiné zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku. Musíte si ho před odjezdem opatřit u své zdravotní pojišťovny a předložit ho zdravotní pojišťovně v zemi, do které za účelem plánované léčby cestujete.

Zdravotní péče vám bude poskytnuta ve stejném rozsahu a za stejných finančních podmínek, jako byste byli státními příslušníky dané země. Může se tak stát, že budete muset zaplatit určité procento nákladů na léčbu předem.

Formulář S2 nahrazuje formulář E112.

>> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Formulář S3 potvrzuje, že jako bývalí přeshraniční pracovníci máte nárok na léčbu v zemi svého dřívějšího zaměstnání. Může se jednat o novou léčbu nebo o pokračování léčby, kterou jste v dané zemi podstoupili, než jste v ní ukončili pracovní činnost.

>> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Formulář DA1 potvrzuje váš nárok na lékařskou péči za podmínek, které platí v jiné zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání.

Tento formulář odpovídá dřívějšímu formuláři E123.

>> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Nezaměstnanost

Formulář U1 potvrzuje dobu vašeho pojištění v jiné zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo ve Švýcarsku, kterou daný orgán zohlední při výpočtu vašich dávek v nezaměstnanosti.

Můžete ho obdržet na úřadě práce země či zemí, ve kterých jste pracovali, a měli byste ho předložit úřadu práce země, v níž si přejete o dávky žádat.

Tento formulář nahrazuje formulář E123.

>> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Formulář U2 je vlastně povolení k převodu vašich dávek v nezaměstnanosti. Můžete ho obdržet na úřadu práce země, ve které jste se stali nezaměstnanými, a musíte ho předložit úřadu práce země, v níž si přejete hledat zaměstnání.

U2 nahrazuje formulář E303.

>> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Formulář U3 je upozornění vydané orgánem země, v níž hledáte zaměstnání. Znamená, že tento orgán informoval orgán země, jež vám vyplácí dávky v nezaměstnanosti, o změně vaší situace. Kvůli této změně se váš případ možná začne znovu přezkoumávat.

Formulář U3 je tedy zasílán jako upozornění na to, že jakmile si orgány zúčastněných zemí vymění potřebné informace, může dojít ke snížení vašich dávek nebo k tomu, že vám již vůbec nebudou vypláceny. Obdržíte-li formulář U3, měli byste proto kontaktovat příslušný orgán v zemi vašeho bydliště a ověřít si, k jakým změnám ve vaší situaci dochází.

>> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Důchody

Informace najdete v odpovědích na časté dotazy týkající se důchodů.

Vyslaní pracovníci

Formulář A1 je prohlášení o tom, které právní předpisy se vztahují na jeho držitele. Je užitečný v případech, kdy potřebujete prokázat, že platíte sociální příspěvky v jiné zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku.

Většinou se jedná o vyslané pracovníky nebo osoby, jež pracují ve více než jedné zemi zároveň. Formulář A1 odpovídá dřívějším formulářům E101 a E103. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Uplatněte své nároky

V rámci pravidel EU o koordinaci sociálního zabezpečení je každý členský stát povinen jmenovat zprostředkující subjekt, na který se mohou ostatní orgány a občané obrátit s žádostí o informace a o pomoc. >> Příslušný subjekt najdete v našem adresáři

Chcete-li se odvolat proti správnímu rozhodnutí, nezapomeňte, že každá země má své vlastní lhůty a postupy. Je velmi důležité, abyste jednali okamžitě a v každém případě dodrželi všechny lhůty. Požádejte o radu orgány své země.

>> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Žijete v zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku a pracovali jste v několika z těchto zemí? Žádat o dávky v invaliditě či o starobní důchod můžete v takovém případě v zemi, ve které žijete (pokud jste v ní také pojištěni).

Orgán této země předá vaši žádost příslušnému orgánu v jiné zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku. Na datum podání vaší žádosti bude pohlíženo, jako by to bylo datum, kdy byla žádost předložena příslušnému orgánu.

V případě, že jste v zemi svého nynějšího pobytu nikdy neměli sociální pojištění, můžete podat žádost o důchod orgánu země, ve které jste byli pojištěni naposled.

>> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Veškeré dokumenty související s koordinací sociálního zabezpečení (tj. evropské formuláře, evropské průkazy zdravotního pojištění a potvrzení dočasně nahrazující evropský průkaz zdravotního pojištění), které příslušné orgány vydaly v rámci starých pravidel koordinace, zůstávají platné do doby, než skončí doba jejich platnosti nebo než je příslušný orgán nahradí.

Orgány je budou i nadále akceptovat, a to i po 1. květnu 2010, kdy vstoupila v platnost nová, aktualizovaná nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení.+

Související zprávy

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku