Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Gyakori kérdések - Igénylés és űrlapok

Megnézte már az igényléssel és űrlapokkal foglalkozó oldalunkat?

Hordozható dokumentumok (korábbi E-űrlapok)

 

A hordozható dokumentumok a korábbi E-űrlapokat helyettesítik. Ezeket az Önt biztosító illetékes szociális biztonsági intézmény állítja ki.

Minden egyes dokumentum egyénekre vonatkozik (adott esetben a családtagokkal együtt), és ezeken az egyének neve és más adatai szerepelnek. A dokumentumot kiállító szociális biztonsági hivatal azt megfelelően aláírja és lepecsételi.

A szociális biztonsági koordináció keretében kiállított hordozható dokumentumok bal felső sarkában az EU zászlaja szerepel, a jobb felső sarokban a szociális biztonsági koordinációra hivatkoznak, lent pedig megnevezik a kiállító intézményt. Ez alól kivétel az európai egészségbiztosítási kártya (European Health Insurance Card, EHIC). >> További információk az EHIC-ről szóló oldalainkon találhatók 

Erről azonnal tájékoztatnia kell a kiállító szociális biztonsági hivatalt, és követnie kell az utasításokat. Ezek országonként és dokumentumtípusonként eltérhetnek. Az általános szabály szerint Ön nem veszíti el az elveszett dokumentummal igazolható jogosultságokat. >> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Egészségügyi ellátás

 

Az európai egészségbiztosítási kártya olyan hordozható dokumentum, amely azt igazolja, hogy Ön jogosult a megfelelő egészségügyi ellátás igénybe vételére ideiglenes külföldi tartózkodása során, tehát az Ön szokásos tartózkodási helyétől eltérő országban. Az uniós országok, Norvégia, Liechtenstein, Izland vagy Svájc egyikében a kötelező egészségbiztosítási rendszerben biztosított személyek mind jogosultak EHIC-re.

Az S1 űrlappal egészségügyi ellátás céljából regisztrálhat, ha Ön az uniós országok, Norvégia, Liechtenstein, Izland vagy Svájc egyikében él, azonban ezek közül egy másik országban rendelkezik biztosítással.

Ez jellemzően a külföldön nyugdíjazott személyeket érinti. Az űrlap migráns munkavállalók azon családtagjai számára is hasznos lehet, akik származási országukban élnek, azonban immár annak az országnak a szociális biztonsági rendszerébe tartoznak, ahol családtagjuk jelenleg dolgozik.

Az űrlap a korábbi E106, E109, E120 és E121 űrlapokat váltja fel.

>> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Ha Ön egy uniós országban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban tervezett egészségügyi kezelést kíván igénybe venni, akkor Önnek az S2 űrlapra van szüksége. Ezt Önnek elutazás előtt kell beszereznie saját egészségbiztosítási intézményétől, majd be kell azt nyújtania azon ország egészségbiztosítási intézményének, ahol Ön a kezelést igénybe fogja venni.

A kezelést ugyanolyan ellátási és fizetési feltételek mellett nyújtják, mint az adott ország állampolgárai számára. Ez azt jelenti, hogy Önnek a költségek bizonyos százalékát előre ki kell fizetnie.

Az űrlap a korábbi E112 űrlapnak felel meg.

>> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Az S3 űrlap a határ menti munkavállalókat a korábbi munkavégzés szerinti országban kezelésre jogosítja. A kezelés lehet új kezelés, illetve olyan gyógykezelés folytatása is, amely azt megelőzően kezdődött, hogy a jogosult munkavégzése az adott országban befejeződött.

>> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések

 

A DA1 űrlap Önt munkahelyi baleset és foglalkozási megbetegedés miatti gyógykezelés igénybe vételére jogosítja bizonyos feltételek megléte esetén másik uniós országban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban.

Az űrlap a korábbi E123 űrlapnak felel meg.

>> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Munkanélküliség

 

Az U1 űrlappal Ön igazolhatja másik uniós országban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban megszerzett biztosítási időszakait, amelyeket a munkanélküli ellátás kiszámításához vesznek figyelembe.

Ezt az űrlapot Ön az utolsó olyan ország(ok) nemzeti foglalkoztatási szolgálatánál veheti igénybe, ahol Ön dolgozott, és ezt be kell nyújtania azon ország nemzeti foglalkoztatási szolgálatánál, ahol Ön ellátást kíván kérelmezni.

Az űrlap a korábbi E301 űrlapnak felel meg.

>> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Az U2 űrlap lehetővé teszi az Ön számára a munkanélküli ellátás exportálását. Ezt az űrlapot Ön azon ország nemzeti foglalkoztatási szolgálatánál veheti igénybe, ahol Ön munkanélküli lett, és ezt be kell nyújtania azon ország nemzeti foglalkoztatási szolgálatánál, ahol Ön munkát kíván keresni.

Az űrlap a korábbi E303 űrlapnak felel meg.

>> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Az U3 űrlap figyelmeztetés azon ország fogadó intézményétől, ahol Ön munkát keres. Azt jelenti, hogy az utóbbi intézmény figyelmeztette azon ország intézményét, amely a munkanélküli ellátást fizeti, hogy az Ön helyzete megváltozott, és elképzelhető, hogy ezeket a változásokat az ellátás kifizetésének felülvizsgálata céljából figyelembe kell venni.

Az U3 űrlapot figyelmeztetés gyanánt állítják ki, mivel azt követően, hogy az intézmények információt adtak át egymásnak, elképzelhető, hogy az ellátás összegét csökkentik vagy kifizetését megszüntetik. Ha az Ön számára U3 űrlapot állítanak ki, akkor elképzelhető, hogy Önnek saját intézményénél tájékozódnia kell arról, hogy változott-e a helyzete.

>> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Nyugdíjak

 

Kiküldetés

 

Az A1 űrlap az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó nyilatkozat. Az A1 űrlap olyan esetekben hasznos, amikor Önnek azt kell bizonyítania, hogy másik uniós országban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban fizet szociális járulékokat.

Ez jellemzően kiküldött munkavállalókat vagy egyidejűleg több országban munkát végző személyeket érint. Az űrlap a korábbi E101 és E103 űrlapoknak felel meg. >> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Az Ön igényei

 

Az EU szociális koordinációs szabályai értelmében minden egyes ország kijelöl egy összekötő szervet, amely reagál a más intézményektől és állampolgároktól érkező információkérésre és segítségkérésre. >> Címtárunkban megkeresheti az összekötő szervet

A közigazgatási határozat elleni fellebbezésre minden ország saját határidőket és eljárásokat állapít meg. Igen fontos, hogy azonnal lépni kell, és be kell tartani ezeket a határidőket. További információkért kérjük, forduljon nemzeti intézményéhez. 

>> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Ha Ön az uniós országok, Izland, Liechtenstein, Norvégia vagy Svájc közül több országban is dolgozott, akkor abban az országban igényelhet rokkantnyugdíjat vagy öregségi nyugdíjat, ahol él, ha ott rendelkezik biztosítással.

Az ottani intézmény ezt követően akkor is továbbítja a kérelmet az illetékes intézménynek, ha az utóbbi az uniós országok, Izland, Liechtenstein, Norvégia vagy Svájc közül másik ország területén található. Az igénylés benyújtásának napja minősül a megfelelő intézményhez történő benyújtás napjának.

Az öregségi nyugdíj igénylése azon ország intézményének nyújtható be, ahol Önt utoljára biztosították, ha Ön sohasem rendelkezett biztosítással abban az országban, ahol él.

>> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Minden olyan szociális biztonsági koordinációval kapcsolatos dokumentum (E-űrlapok, európai egészségbiztosítási kártya és ideiglenes helyettesítő igazolások), amelyet az illetékes hatóságok a régi koordinációs szabályok szerint állítottak ki, lejártáig, vagy az illetékes intézmény általi visszavonásáig vagy helyettesítéséig érvényben marad.

Ezeket az intézmények azt követően is figyelembe veszik, hogy 2010. május 1-jén hatályba lépnek a korszerűsített szociális biztonsági koordinációról szóló új rendeletek.

 

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása