Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa Õpipoisiõppe Liit

Euroopa Õpipoisiõppe Liit ühendab valitsusi ja peamisi sidusrühmi, et parandada õpipoisiõppe kvaliteeti, võimalusi ja üldist kuvandit kogu Euroopas, edendades samal ajal ka õpipoiste liikuvust. Nende eesmärkide saavutamiseks toetutakse riikide lubadustele ja sidusrühmade võetud vabatahtlikele kohustustele.

Lisateave Euroopa Õpipoisiõppe Liidu kohta

2020. aasta juulis käivitas Euroopa Komisjon Euroopa noorte tööhõive uuendatud tegevuskava, mis on osa noorte tööhõive toetamise paketist. Uuenduskuuri läbinud liit kutsub üles looma uusi õpipoisiõppe võimalusi digi- ja rohevaldkonnas ning keskendub majandussektoritele, mis on kliimaneutraalsele Euroopale ülemineku eesliinil.

Uuendatud liit edendab riikidevahelist koostööd, toetab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ja kaasab rohkem sotsiaalpartnereid (sealhulgas valdkondlikul tasandil) ning kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ning toetab õpipoiste esindatust liikmesriikides. Peale selle pöörab liit edaspidi suuremat tähelepanu olulistele horisontaalsetele küsimustele, nagu sooline võrdõiguslikkus, sotsiaalne kaasatus ning kutsehariduse ja -õppe rahvusvahelistumine. 

Vaadake tegevuskava ja tutvuge kuue prioriteediga

Õpipoisiõppe tugiteenused

Õpipoisiõppe tugiteenuste eesmärk on parandada õpipoisiõppe kvaliteeti kogu ELis. Euroopa Õpipoisiõppe Liidu liikmed saavad kasutada õpipoisiõppe tugiteenuseid, mis pakuvad veebipõhiseid vahendeid ja võrgustike loomise võimalusi, mille abil sarnaselt mõtlevad inimesed saavad omavahel ühendust võtta, õppida ja tegutseda.

Lisateave õpipoisiõppe tugiteenuste kohta 

Ühinege liiduga!

Liit on kogemuste vahetamise ja parimatest tavadest õppimise platvorm. Siin saate otsida koostööpartnereid, töötada välja uusi ideid ja algatusi ning leida uusimaid õpipoisiõpet käsitlevaid uudiseid ja vahendeid. Õpipoisiõppega seotud kohustuse võtmisest huvitatud sidusrühmad peaksid täitma kohustuse võtmise vormi ja tagastama selle e-posti teel. 

Kui soovite liidu tegemistega kursis olla, tellige meie uudiskiri.

Õpipoisiõppe liit sotsiaalmeedias

Jaga seda lehte