Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Europese Alliantie voor leerlingplaatsen

In de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen (EAfA) werken overheden en de belangrijkste stakeholders samen aan de kwaliteit, het aanbod en het algemene imago van leerlingplaatsen in heel Europa, en ze promoten mobiliteit van leerlingen. Ze doen dat door middel van verbintenissen van nationale overheden en vrijwillige toezeggingen van stakeholders.

Meer over de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen

In juli 2020 lanceerde de Europese Commissie de vernieuwde EAfA binnen het pakket voor jongerenwerkgelegenheid. De versterkte alliantie roept op tot nieuwe verbintenissen tot leerlingplaatsen in de digitale en groene sectoren die voorop zullen in de transitie naar een klimaatneutraal Europa.

De vernieuwde EAfA promoot nationale coalities, steunt het midden- en kleinbedrijf, geeft meer zeggenschap aan de sociale partners, ook op sectoraal niveau, mobiliseert lokale en regionale overheden en geeft leerlingen in de lidstaten een stem. Bovendien besteedt de alliantie aandacht aan horizontale kwesties zoals gender, sociale inclusie en de internationalisering van het beroepsonderwijs. 

Bekijk het activiteitenplan en lees meer over de zes prioriteiten

Ondersteunende diensten voor leerlingplaatsen

De ondersteunende diensten voor leerlingplaatsen zijn er om de kwaliteit van leerlingplaatsen in de hele EU te verbeteren. EAfA-leden kunnen er gebruik van maken, door online en via netwerkmogelijkheden contact te leggen en kennis uit te wisselen met collega’s.

Meer over de ondersteunende diensten voor leerlingplaatsen 

Kom bij de Europese Alliantie!

De EAfA is een platform om ervaring te delen en te leren van goede methoden. U kunt er ook partners vinden, nieuwe ideeën en initiatieven ontwikkelen en nieuws en tools over leerlingplaatsen raadplegen. Heeft u belangstelling en wilt u zich bij de alliantie aansluiten, dan moet het aanvraagformulier met toezegging invullen en per e-mail insturen. 

Wilt u op de hoogte blijven van de alliantie, dan kunt u zich ook abonneer op de nieuwsbrief.

EAfA op de sociale media

Delen