Poslať priateľovi
RSS
google +
Verzia pre tlač

Autor: Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie

Autor: Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie

Každý rok zomrie 700 000 Európanov na ochorenia súvisiace s fajčením. Smernica o tabakových výrobkoch, ktorá bola uverejnená 29. apríla 2014 a nadobudne účinnosť 19. mája 2014, je preto úspechom pre politiku verejného zdravia EÚ. Nové harmonizované pravidlá týkajúce sa tabaku a súvisiacich výrobkov zabezpečia, že tabakové výrobky na trhu EÚ budú vyzerať a chutiť ako tabakové výrobky a tým pomôžu znížiť počet ľudí, ktorí v EÚ začínajú fajčiť – najmä mladých ľudí. 
 
70 % fajčiarov v Európe začína s fajčením pred dosiahnutím 18 rokov a 94 % pred dosiahnutím 25 rokov. Preto je zákaz používania charakteristických príchutí, ako je ovocná alebo mentolová príchuť, o ktorých sa zistilo, že zatraktívňujú fajčenie, pretože prekrývajú nepríjemnú chuť tabaku, obzvlášť vhodný. To isté platí pre zákaz príťažlivých balení cigariet, napríklad v tvare rúžu, ktoré sú často osobitne určené dievčatám a mladým ženám a nezabezpečujú plnú viditeľnosť zdravotných varovaní.
 
Veľké povinné kombinované (obrázok a text) zdravotné varovania umiestnené na hornom okraji obidvoch strán balíčka cigariet a tabaku na šúľanie budú slúžiť na účinné pripomenutie vážnych zdravotných dôsledkov fajčenia a pomôžu ľuďom robiť informované rozhodnutia.
 
A napokon, ustanovenia o elektronických cigaretách obsahujúcich nikotín poskytujú spotrebiteľom ubezpečenie, že takéto výrobky musia spĺňať pravidlá týkajúce sa ich bezpečnosti a kvality.
 
Dohoda o týchto a ďalších opatreniach, ktorých spoločným cieľom je znížiť počet fajčiarov v EÚ o 2 % do roku 2020, je významný úspech, ktorý pomôže uľahčiť fungovanie vnútorného trhu s tabakovými výrobkami, pričom zabezpečí vysokú úroveň verejného zdravia.

Teraz je na členských štátoch, aby túto smernicu transponovali do vnútroštátneho práva. Na neformálnom zasadnutí Rady v Aténach na konci apríla som dôrazne nabádal ministrov zdravotníctva, aby tak urobili čo najrýchlejšie, aby bol prínos tohto významného právneho predpisu EÚ pre občanov ich krajín maximálny.

Tobacco

Viac o tejto téme