Saada sõbrale
RSS
google +
Trükiversioon

Euroopa Komisjoni tervisevolinik Tonio Borg

Euroopa Komisjoni tervisevolinik Tonio Borg

Igal aastal sureb 700 000 eurooplast suitsetamisega seotud põhjustel. Tubakatoodete direktiiv, mis avaldati 29. aprillil 2014 ja mis jõustub 19. mail 2014, on seepärast ELi rahvatervise poliitika valdkonnas oluline saavutus. Uute ühtlustatud tubaka- ja seonduvaid tooteid käsitlevate eeskirjadega tagatakse, et tubakatooted näevad välja ja maitsevad nagu tubakatooted ning see aitab vähendada suitsetamisega alustavate inimeste arvu ELis, eelkõige noorte hulgas. 
 
Eristavate maitse- ja lõhnaainete (näiteks puuvilja või mentooli) kasutamise (mis on hõlbustanud suitsetamisega alustamist, varjates kibedama tubakamaitse) keeld on eriti asjakohane 70% suitsetajate puhul Euroopas, kes hakkavad suitsetama enne 18. eluaastat ja 94% puhul neist, kes hakkavad suitsetama enne 25. eluaastat. Sama kehtib ka huulepulgakujuliste atraktiivsete sigaretipakendite keelustamise kohta, mis on sageli suunatud konkreetselt tütarlastele ja noortele naistele ning mis ei taga terviseohtude täielikku nähtavust.
 
Suured kohustuslikud kombineeritud (pilt ja tekst) terviseohu hoiatused, mis tuleb paigutada sigaretipakendi mõlema külje ülaossa ja isevalmistatavate sigarettide tubaka pakendile, on tõhusad meeldetuletused suitsetamise kahjulikkuse kohta tervisele ning need aitavad inimestel teha teadlikke valikuid.
 
Samuti annavad nikotiinisisaldusega elektroonilisi sigarette käsitlevad sätted tarbijatele kinnituse selle kohta, et sellised tooted peavad vastama ohutus- ja kvaliteedieeskirjadele.
 
Neid ja muid meetmed sisaldav kokkulepe, mille eesmärk on vähendada suitsetajate arvu ELis 2020. aastaks 2% võrra, on oluline saavutus, mis aitab hõlbustada tubakatoodete siseturu toimimist, tagades samal ajal rahvatervise kõrge taseme.

Nüüd on liikmesriikide ülesandeks see direktiiv oma siseriiklikusse õigusesse üle võtta. Julgustasin tervishoiuministreid aprilli lõpus Ateenas toimunud mitteametlikul Ülemkogu kohtumisel seda kiiresti tegema, et nende kodanikud saaksid selle olulise ELi õigusakti sätetest täiel määral kasu.

Tobacco

More on this subject